Trwają prace energetyków przy usuwaniu awarii na terenie Małopolski

22.01.2023
W ciągu ostatniej doby energetycy z TAURON Dystrybucji przewrócili zasilenie do ponad 100 tys. klientów spółki. Prace w trudnych warunkach terenowych i pogodowych trwają w wielu miejscach.
- W terenie mamy obecnie ponad 180 brygad technicznych tj. ok. 420 pracowników, którzy obsługują zgłoszone awarie. Do prac wykorzystywanych jest ponad 150 pojazdów pogotowia, podnośników i specjalistyczny sprzęt – mówi Ewa Groń rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.
Awarie, które wystąpiły głównie na terenie Małopolski są spowodowane dużymi opadami mokrego i ciężkiego śniegu. Drzewa łamią się pod ciężarem mokrego śniegu lub zbliżają do linii energetycznych, powodując ich uszkodzenia w wielu miejscach.
Co ważne, łamią i przechylają się drzewa w miejscach, gdzie została prawidłowo wykonana przycinka z zachowaniem wymaganych odległości drzewostanu od linii, natomiast obecnie ponadstandardowe obciążenie gałęzi i konarów powoduje powalenie drzew z drugiego i dalszego pasa wycinki.
Na godz.14 bez zasilania na terenie Małopolski pozostaje ok 15 tys. klientów spółki.

W związku z obecnymi awariami warto zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie nasadzenia, plantacje i zalesienia pod liniami energetycznymi lub w ich pobliżu powinny być uzgadniane ze spółką i być prowadzone tak, aby nie zagrażały liniom elektroenergetycznym. TAURON Dystrybucja prowadzi na całym swoim terenie akcje wycinkowe i przycinki drzew, poprawiające bezpieczeństwo linii energetycznych. Wykorzystywane są do tego specjalistyczne firmy i programy te są finansowane i prowadzone przez spółkę.
Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność prowadzenia takich działań przez właścicieli działek i terenów zalesionych. Regularne przycinki i pielęgnacja nawet pojedynczych drzew na posesjach, powoduje, że drzewa nie zagrażają liniom energetycznym a tym samym bezpieczeństwu ludzi oraz nie powodują awarii i przerw w zasilaniu klientów.