Unieważnienie legitymacji służbowej nr 05545/Z

13.02.2023
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 05545/Z wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie.
Na terenie działania oddziału w Częstochowie zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Oddział w Częstochowie o numerze 05545/Z.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.
Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej