⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Milion liczników inteligentnych w sieci TAURON Dystrybucji

15.02.2023
Klienci TAURON Dystrybucji dysponują już ponad milionem nowoczesnych liczników zdalnego odczytu (LZO). Do końca 2023 roku spółka planuje instalację kolejnych 100 tysięcy sztuk. Dzięki wymianie liczników klienci uzyskają dostęp do dużego pakietu wiedzy o swojej strukturze korzystania z energii, a tym samym możliwość zarządzania poborem energii elektrycznej.
Projekt instalacji inteligentnych liczników, to największe przedsięwzięcie w zakresie pomiarów i wykorzystania danych pomiarowych w polskiej energetyce. Do 2030 roku wszyscy klienci TAURON Dystrybucji będą dysponować inteligentnymi licznikami. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce a masowa instalacja nowoczesnych urządzeń pomiarowych umożliwi bardziej efektywne monitorowanie stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym oraz usprawnienie procesów obsługowych.

Dla coraz większej liczby klientów wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji. TAURON Dystrybucja dzięki instalacji inteligentnych liczników zyskuje możliwości automatycznego pozyskiwania danych o pracy sieci elektroenergetycznej. 

- Milion liczników inteligentnych pracujących na naszej sieci to efekt kilku działań prowadzonych jednocześnie w ostatnich latach. Mam na myśli realizację programu AMIplus na terenie Wrocławia, instalację liczników zdalnego odczytu w ramach rynku mocy oraz bardzo duży wzrost liczby prosumentów. W ich przypadku wszystkie przyłączone do naszej sieci mikroinstalacje są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy - tłumaczy Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja.

Liczniki inteligentne to element inteligentnej sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla pracy sieci elektroenergetycznej. Najważniejsze z nich to jakość energii elektrycznej, zużycie energii przez klientów i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. 

Wymiana liczników jest jednak tylko jednym z elementów budowanego systemu nowoczesnego zarzadzania siecią w oparciu o pozyskiwane dane pomiarowe. Nie mniej istotne jest skomunikowanie ich z systemem centralnym, przetwarzanie i analizowanie pozyskanych  danych. 

Ambitne plany na ten rok i kolejne lata 

W 2023  r. w TAURON  Dystrybucja rozpoczyna się kolejny etap instalacji LZO na masową skalę. W  drugiej połowie roku rozpoczną się wymiany liczników na terenie oddziałów Wrocław i Wałbrzych. Jednocześnie będą prowadzone planowe wymiany legalizacyjne liczników zdalnego odczytu, które już w 2015 r. były zainstalowane na terenie miasta Wrocław. 

Harmonogram wdrożenia liczników zdalnego odczytu zakłada: 
w latach 2023-2026  wymianę  2,7 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach; 
w latach 2025 - 2028 wymianę 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie;
w latach 2027- 2030 wymianę 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie. 

Wybór standardu i technologii komunikacji dla liczników zdalnego odczytu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność całego procesu wdrażania inteligentnego opomiarowania. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz analiz technologii, wybrana na te obszary została technologa komunikacyjna PLC wraz z technologią uzupełniającą GSM. 

W 2022 r. został rozstrzygnięty przetarg organizowany w ramach prac zespołu AMIplus. Przetarg objął dostawę liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Oddziału we Wrocławiu. TAURON Dystrybucja przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych postepowań na zakup aparatury pomiarowej.