Konsultacje Karty Aktualizacji 25/2023 IRiESD 

22.02.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 25/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.