⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Kolejne mikroinstalacje w sieci TAURON Dystrybucja

17.03.2023
Na koniec 2022 roku do sieci TAURON Dystrybucji przyłączonych było 378,5 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 2,917 GW. Oznacza to przyrost przyłączonych mikroźródeł OZE w ciągu minionego roku o ponad 105 tys. Najbardziej aktywni w tym zakresie są mieszkańcy województwa śląskiego i Małopolski.

W skali całej Polski na koniec 2022 przyłączonych do sieci pięciu, głównych OSD było już ponad 1,2 mln mikroinstalacji o mocy przekraczającej 9,254 GW.  Z tej liczby blisko 1/3 to moce pracujące na terenie TAURON Dystrybucja. Jest to efekt zarówno programów wsparcia dla prosumentów, jak i dużej świadomości ekologicznej i przedsiębiorczości naszych klientów

Dwa pierwsze miesiące bieżącego roku to przyrost przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucji mikroinstalacji o ponad 7.300 sztuk. To relatywny spadek zgłaszanych i przyłączanych mikroinstalacji, co może wynikać między innymi z sezonu zimowego, w którym sam montaż instalacji jest trudniejszy.

W przypadku mikroinstalacji sam proces przyłączenia do sieci odbywa się w większości w uproszczony sposób na zgłoszenie i nie wymaga występowania do operatora sieci o warunki przyłączenia. Warto pamiętać, że najkorzystniej dla klientów jest, jeśli zgłoszenie jest zrobione co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. 30 dni to termin, w którym OSD powinno takie przyłącze zrealizować.

- Średni czas obsługi zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w TAURON Dystrybucja w 2022 roku wyniósł 7 dni i taki czas utrzymuje się również w 2023 roku. Uzyskanie tak krótkiego czasu jest możliwe dzięki uruchomieniu elektronicznego kanału komunikacji dla klientów zgłaszających mikroinstalacje. 80% zgłoszeń mikroinstalacji obsługiwanych jest poprzez zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy - mówi Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja.

Inaczej wygląda to w sytuacji, jeżeli do istniejącej instalacji wewnętrznej inwestor planuje przyłączyć mikroinstalacje, której moc zainstalowana będzie większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu. Wówczas konieczne będzie złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci a czas realizacji się wydłuży.

Przydomowe magazyny energii

Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się magazyny energii, które przy nowych zasadach rozliczeń pozwalają korzystniej zagospodarować wyprodukowaną w mikroinstalacji energię. Ważne jest w tym przypadku, aby moc i pojemność magazynu energii prawidłowo dobrać do mocy mikroinstalacji. Zgodnie z rekomendacją TAURON Dystrybucji moc magazynu energii elektrycznej powinna być nie większa niż moc zainstalowana mikroinstalacji. Tak dobrany magazyn może poprawić pracę instalacji w przypadku gdy mikroinstalacja wyłącza się z powodu przekroczeń dopuszczalnego poziomu napięcia.