⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Energetycy i żołnierze wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska

22.03.2023
TAURON Dystrybucja i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur, mają przede wszystkim usprawnić działania podczas energetycznych awarii masowych i w sytuacjach kryzysowych. 

Energetycy i żołnierze, dzięki zacieśnieniu współpracy, będą sprawniej realizować zadania wynikające z obowiązku zapewnienia obrony państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Dolnego Śląska.

Jedną z okazji do wymiany doświadczeń mają być wspólne ćwiczenia. Jesienią ubiegłego roku odbyły się już manewry służb w podwrocławskich Siechnicach, a w kolejnych miesiącach planowana jest realizacja podobnych w pięciu dolnośląskich powiatach.

- Zarówno już zrealizowane ćwiczenia, jak i te planowane, to tylko jeden z przykładów współdziałania służb energetycznych i wojskowych – mówi Marek Kuchciak, dyrektor wrocławskiego i wałbrzyskiego oddziału TAURON Dystrybucja. - Istotna jest realizacja szkoleń w obiektach specjalistycznych, udostępnienie urządzeń i sprzętu, ale także współpraca kadry instruktorskiej.

Dla mieszkańców Dolnego Śląska, podpisane porozumienie oznacza zwiększenie bezpieczeństwa zasilania i skrócenie czasu trwania awarii w sytuacjach kryzysowych. Podczas organizowanych ćwiczeń Terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy posiadają wiedzę w zakresie energetyki i działań na wypadek sytuacji kryzysowych.

- Podpisane dziś porozumienie otwiera drzwi do szerokiej współpracy z Tauron Dystrybucja, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Dzięki wspólnym ćwiczeniom czy szkoleniom, ale również możliwości udostępnienia posiadanej infrastruktury, będziemy mogli wypracować jak najlepszy model współpracy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego - podkreśla płk Artur Barański, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.