⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

TAURON Dystrybucja zasila rozbudowę lotniska Pyrzowice

18.05.2023
Budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV Pyrzowice Lotnisko oraz linii zasilających, to projekty sieciowe wspierający między innymi rozbudowę Portu lotniczego Pyrzowice.  Realizowane są przez będziński Oddział TAURON Dystrybucji, a budżet całego zadania to blisko 100 mln złotych. 
Projekt jest realizowany w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „KATOWICE” w Pyrzowicach w 2016 r. Jego cel to poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układów sieci średniego i wysokiego w obszarze lotniska. Planowane zakończenie prac nastąpi w 2024 r. 

Administracyjne i technologiczne wyzwania

Podczas tak dużych zadań inwestycyjnych najdłużej trwającym etapem jest okres projektowania i pozyskania zgód formalno-prawnych.  
 
- Wytyczenie trasy i uzyskanie prawa do gruntu na odcinku kilkudziesięciu km, to bardzo trudne zadanie na wysoko zurbanizowanych obszarach Śląska i konieczności przejścia przez teren 
prawie 500 nieruchomości. W tym przypadku zostało to zrealizowane dzięki współpracy z PKP PLK, z którą zawarliśmy w 2018 roku Porozumienie o wspólnej realizacji robót. TAURON Dystrybucja przygotował wsad do projektu budowlanego, a PKP PLK pozyskała decyzję pozwolenia na budowę dla obiektów liniowych WN i SN.
- wyjaśnia Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja.

Podczas realizacji prac TAURON Dystrybucja musiał też zmierzyć z ograniczeniami w wyłączeniach sieci SN i WN. które były konieczne dla przeprowadzenia robót.  Ich sposób przeprowadzenia nie mógł jednak spowodować zakłóceń w dostawach energii dla kluczowych klientów na tym terenie i ich procesów technologicznych. Pomimo tych ograniczeń oraz występujących w ostatnich kilku latach przejściowych brakach dostępności materiałów na rynku i wydłużonych terminów dostaw -  prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. 

- Inwestycje, które realizujemy na tym obszarze nie dotyczą tylko dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnej w obszarze Portu Lotniczego. Poza obszarem lotniska przewidywany jest również wzrost zapotrzebowania na energię przy węzłach drogowych A1 i S1 oraz węzła kolejowego. Rozbudowa sieci służy też poprawie zasilania naszych klientów na terenach gmin Ożarowice, Mierzęcice i Siewierz - mówi Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja.

Szeroki zakres zadań

Prowadzone prace obejmują szereg zadań podzielonych na etapy. Są to: budowa stacji
110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, budowa dwóch linii kablowych wysokiego napięcia relacji GPZ Miasteczko - GPZ Pyrzowice Lotnisko o długość 13 km, oraz relacji GPZ Pyrzowice Lotnisko - GPZ Siewierz długość 11 km i budowa 9 km linii kablowej średniego napięcia relacji GPZ Pomłynie - GPZ Pyrzowice Lotnisko. Ostatnim etapem prac będzie powiązanie istniejących ciągów średniego napięcia z nową rozdzielnią 20 kV.

Przy realizacji projektu, do tej pory zostało przygotowane prawie 24 kilometry infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Zastosowana zostanie podczas tych prac nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm2. Po raz pierwszy w Polsce takie prace zostaną przeprowadzone na tak długich odcinkach. Metoda zapewnia optymalne warunki budowy linii kablowych, zapewniające w przyszłości bezawaryjną pracę sieci.