Karta Aktualizacji 25/2023 IRiESD

18.05.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.1.2023.AOr.JPa2 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 25/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 24 maja 2023 r.

Dostępne pliki:

Karta Aktualizacji nr 25/2023 IRiESD
Decyzja DRR.WRE.4321.1.2023.AOr.JPa2