Konsultacje Karty Aktualizacji 26/2023 IRiESD  

24.05.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 24 maja 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 26/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.