⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Inwestycje TAURON Dystrybucji w 2023 r.

25.05.2023
2,4 mld złotych zainwestuje TAURON Dystrybucja w tym roku w sieci elektroenergetyczne. To największy strumień finansowy kierowany na dystrybucję w ostatnich latach. Środki te zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych.
Największe inwestycje spółki to zadania rozłożone na wiele lat i prowadzone w sposób ciągły na całym terenie działania oraz na wszystkich poziomach napięć. Obecnie, poza dotychczasowymi działaniami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi przed spółką stoją nowe wyzwania związane z rozwojem OZE i transformacją energetyczną. Coraz wyraźniej widać, że powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE zostanie wyprodukowane, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie. 

Obecna sieć elektroenergetyczna nie była projektowana i budowana na potrzeby współpracy z wieloma niestabilnymi źródłami zasilania. Przed operatorami sieci dystrybucyjnej stoją więc nowe wyzwania dotyczące m.in. zbudowania segmentu usług elastyczności, wdrożenia systemu informacji o rynku energii elektrycznej, masowej wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu, dostosowania sieci dystrybucyjnych do rozwijającej się dynamicznie energetyki prosumenckiej, OZE oraz do elektromobilności. 

- W naszej ocenie jednoczesna realizacja dotychczasowych zadań i odpowiedź na nowe wyzwania, wymusza zmianę poziomu i kierunków inwestowania – wyjaśnia Radosław Pobol, prezes TAURON Dystrybucji. - Jeżeli tak dużo środków musi być przeznaczanych na dostosowanie sieci do rozwijającego się tak dynamicznie OZE, to jest ich mniej na modernizację i utrzymanie istniejącego majątku sieciowego – dodaje prezes Pobol. 

Wyzwania wynikające z nowych regulacji unijnych i krajowych stawiają przed operatorami wymóg przeprowadzenia inwestycji, z uwzględnieniem dalszej poprawy wskaźników jakościowych dostaw energii (CTP, CP). Są to wskaźniki określające między innymi możliwy dopuszczalny czas jednostkowy oraz łączny przerw w dostawie energii dla klientów. 

Ich dotrzymanie wymaga utrzymania i stałej poprawy niezawodności sieci, zmniejszenia jej awaryjności oraz ciągłej rozbudowy, które z kolei wymagają ogromnych nakładów finansowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jakimi dysponują operatorzy, bez zapewnienia mechanizmów wsparcia i finansowania zewnętrznego istnieje zagrożenie, że cele założone w tych politykach i strategiach mogą nie zostać zrealizowane. Będzie to wynikać z braku odpowiednich środków inwestycyjnych na sieci dystrybucyjne energii elektrycznej.

Kierunek prosumenci

Od kilku lat utrzymują się rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii. 

W ostatnich trzech latach średniorocznie TAURON Dystrybucja przyłącza do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów rocznie. Tylko w minionym roku zostało dodatkowo przyłączonych do sieci TD ponad 105 tys. mikroinstalacji. Na koniec 2022 roku w sieci spółki pracowało ich już 378,5 tys. o mocy ponad 2,917 GW. 

Inwestycje ważne dla regionów

Do kluczowych inwestycji sieciowych realizowanych przez TAURON Dystrybucję w województwie śląskim należą budowa stacji elektroenergetycznej 110 kV Pyrzowice Lotnisko wraz z liniami zasilającymi,  umożliwiająca rozbudowę śląskiego portu lotniczego. Kolejne kompleksowe działanie to poprawa bezpieczeństwa zasilania obszaru Żywiecczyzny. Planowane zakończenie tego wieloetapowego projektu to rok 2029. W północnej części województwa prowadzona jest również przebudowa GPZ-tu Herby.

Na terenie Dolnego Śląska największe realizowane inwestycje sieciowe TAURON Dystrybucji to modernizacja rozdzielni w stacji 400/110 kV Tucznawa, budowa linii kablowej wysokiego napięcia Krzywa - Bolesławiec Tysiąclecia, modernizacja i rozbudowa stacji Pasikurowice oraz stacji Czechnica. 

Na terenie Małopolski z dużych zadań sieciowych realizowane są obecnie budowy GPZ-ów (Główne Punkty Zasilania) Kurdwanów, Zawada i Muchówka wraz z powiązaniami liniowymi.

W woj. opolskim natomiast trwa budowa dużej stacji wysokiego napięcia 110/15 kV Gogolin wraz z liniami 110 kV. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na 2024 r.