Unieważnienie legitymacji służbowej nr 01180/TDP

29.05.2023
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 01180/TDP wydaną przez TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu.
Na terenie miejscowości Dzierżoniów zagubiona została legitymacja służbowa do przeprowadzania kontroli TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu o numerze 01180/TDP.

Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.
Zdjęcie wzoru legitymacji pracownika spółki TAURON Dystrybucja