Konsultacje Karty Aktualizacji 27/2023 IRiESD  

01.06.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 27/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.