⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

TAURON Dystrybucja podpisał kolejne porozumienia o współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej

12.06.2023
Zawarte w ostatnich dniach maja porozumienia dotyczą współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa śląskiego i małopolskiego. Zadania wynikające z porozumień mają być realizowane podczas sytuacji kryzysowych, w tym zdarzeń lub działań, którymi skutkiem będą rozległe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 
- Podczas sytuacji kryzysowych, spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi często współpracujemy ze strażakami, którzy najczęściej udrażniają drogi i poprawiają możliwości dojazdu energetyków do uszkodzonej infrastruktury energetycznej.  Współpraca z WOT może mieć bardziej specjalistyczny charakter. Zrealizowane już wspólne ćwiczenia, jak i te planowane odbywają się na czynnych obiektach energetycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i narzędzi. Chodzi więc o działania na infrastrukturze energetycznej, które w sytuacjach kryzysowych bezpośrednio odczują mieszkańcy i społeczności lokalne  – mówi Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucji. 

Kluczowym elementem zawartych porozumień są wspólne ćwiczenia terenowe energetyków i wojskowych przeprowadzane na infrastrukturze energetycznej TAURON Dystrybucji. Takie terenowe ćwiczenia z wykorzystaniem agregatów dużej mocy były już przeprowadzane kilkakrotnie. Między innymi w Częstochowie, Bytomiu i Nowym Targu.

Podczas organizowanych ćwiczeń terytorialsi szkolą się i czerpią z wiedzy specjalistów w zakresie energetyki i uczą się prowadzenia działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społeczności lokalnych, na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń.

- Nasza pomoc podczas energetycznych awarii masowych i w sytuacjach kryzysowych będzie możliwa tylko wtedy, jeśli odpowiednio wcześniej się do niej przygotujemy. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur, mają przede wszystkim wesprzeć i usprawnić działania służb energetycznych przy przywracaniu zasilnia lub przy zapewnieniu zasilania zastępczego – powiedział płk Tomasz Białas Dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

WOT dysponuje specjalistycznym sprzętem, który w trudnych, awaryjnych sytuacjach może być wykorzystany jako zasilanie doraźne kluczowych obiektów na danym terenie. Ten sprzęt to między innymi kontenerowe elektrownie polowe (KEP). KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2 x 250 kW i 1 x 400 kW. 

- Elementy KEP mogą działać połączone razem, ale w przypadku mniejszego zapotrzebowania na energię  - również osobno. Do ich obsługi są delegowani żołnierze, którzy ukończyli specjalistyczne kursy i posiadają uprawnienia SEP. Co ważne, pod nadzorem doświadczonych operatorów ta mobilna elektrownia może działać nieprzerwanie przez tygodnie, a nawet miesiące – wyjaśnia płk Marcin Siudziński Dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podczas podpisywania porozumień WOT reprezentował płk Tomasz Białas, który zawierał porozumienia dla Oddziałów TAURON Dystrybucji  w Gliwicach, Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie oraz płk Marcin Siudziński – strona porozumienia dla Oddziałów w Krakowie, Tarnowie oraz Będzina i Bielska (część małopolska). Po stronie TD porozumienia podpisywali dyrektorzy Oddziałów spółki: Dariusz Zygmunt (Gliwice), Maciej Budryk (Będzin i Bielsko-Biała), Witold Stefański (Częstochowa i Opole) oraz Jacek Duniec (Kraków i Tarnów).  

Już wcześniej, bo w marcu br. zostało zawarte analogiczne porozumienie pomiędzy TAURON Dystrybucją a 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej. Wspólne manewry energetyków i WOT na terenie Dolnego Śląska odbyły się już w podwrocławskich Siechnicach.