TAURON Dystrybucja zasili Europejskie Igrzyska

19.06.2023
Od  21 czerwca do 2 lipca Kraków oraz Małopolska i Śląsk będą gospodarzami Igrzysk Europejskich. Organizacja Igrzysk jest przedsięwzięciem o ogromnej skali, wymagającym zapewniania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla wszystkich obiektów Igrzysk.
Igrzyska będą okazją do zmagań dla sportowców ze starego kontynentu oraz do obejrzenia rywalizacji na najwyższym poziomie. 7 tysięcy sportowców, 48 krajów, 29 dyscyplin, 25 lokalizacji i 12 dni zmagań - te liczby robią wrażenie. Obiekty są już gotowe do sportowej rywalizacji, gotowa jest również infrastruktura energetyczna, o którą dba TAURON Dystrybucja. 

Organizacja imprez sportowych o tak dużej skali wymaga współpracy między lokalnymi władzami, komitetem organizacyjnym oraz różnymi służbami i firmami zapewniającymi dostawy mediów.  Dlatego pracownicy krakowskiego Oddziału TAURON Dystrybucji odbyli w ostatnim czasie kilkanaście spotkań z organizatorami, podczas  których uzgadniany był zakres prac związanych z zapewnieniem dostaw energii do wszystkich obiektów sportowych i pomocniczych imprezy. Chodzi o kilkadziesiąt megawatów mocy przyłączeniowej dla istniejących i planowanych obiektów oraz o realizacje 14-stu wniosków o przyłączenie do sieci w krakowskim i tarnowskim Oddziałach spółki. 

- Część istniejących obiektów sportowych, na których odbywają się konkurencje nie posiada własnej infrastruktury elektroenergetycznej. Dlatego dostosowaliśmy dziewięć stacji transformatorowych SN/nn w zakresie dobudowy rozłączników bezpiecznikowych, w trzech stacjach wymieniliśmy kompletne rozdzielnice niskiego napięcia. Na potrzeby przyłączeń krótkotrwałych i zapewnienia niezbędnej mocy, konieczna była wymiana transformatorów SN/nn na jednostki o mocy 630 kVA. Sumaryczna moc przyłączeniowa tylko nowych obiektów wynosi 3,2 MW - mówi Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucji S.A.

Organizacja wydarzenia wiąże się nie tylko z zasilaniem obiektów sportowych, takich jak Stadion Miejski im. Henryka Rejmana, TAURON Arena Kraków, Stadion Śląski, czy Krynica-Zdrój Arena, ale również obiektów pomocniczych i socjalnych.
  
Te największe obiekty i hale posiadają wielostronne układy zasilania i zapewnione moce przyłączeniowe, gwarantujące możliwość organizacji najbardziej widowiskowych imprez. W ich przypadku konieczne więc było wykonanie jedynie przeglądów istniejących urządzeń na stacjach transformatorowych i sprawdzenie stanu infrastruktury. 

Inaczej wygląda sytuacja przy mniejszych obiektach sportowych i przy zapleczu technicznym, takim jak kuchnie, stoiska cateringowe, telebimy służące kibicom oraz sama Wioska Olimpijska zlokalizowanej przy ulicy Piastowskiej w Krakowie. 

Zasilenie Wioski wymagało rozbudowania istniejącej stacji transformatorowej średniego napięcia 15 kV. Natomiast organizacja sprintu kajakarskiego na Zalewie Kryspinów, zabudowy przez służby energetyczne dodatkowego 3-polowego złącza kablowego średniego napięcia, koniecznego do zasilenia stacji transformatorowej organizatora zawodów. 

Igrzyska Europejskie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa w historii Polski i najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie w tym roku. Dla sportowców to ważny krok na drodze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Dla energetyków z TAURON Dystrybucji to kolejna duża impreza, która nie odbyłaby się bez ich zaangażowania i pracy.