Konsultacje Karty Aktualizacji 29/2023 IRiESD

23.06.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji 29/2023 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.