Karta Aktualizacji 26/2023 IRiESD

19.07.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 18 lipca 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.9.2023.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 26/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 2 sierpnia 2023 r.