TAURON Dystrybucja zakończył strategiczną inwestycję w Krakowie

27.07.2023
TAURON Dystrybucja zakończył prace przy przebudowie stacji elektroenergetycznej Prądnik w Krakowie. Stacja Prądnik, to jedna z trzech stacji węzłowych wysokiego napięcia, strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Krakowa. Ta inwestycja jest jedną z wielu realizowanych przez spółkę. W 2022 roku nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne w Małopolsce wyniosły 670 milionów złotych.
Stacja Prądnik stanowi istotny punkt węzłowy sieci wysokiego napięcia (110 kV) zasilających miasto. Korzyści z przebudowy stacji, to przede wszystkim poprawa niezawodności dostaw energii, a także usprawnienie procesów przyłączeniowych nowych klientów w północnej części Krakowa.

Stara napowietrzna stacja zlokalizowana była w zwartej zabudowie miejskiej a jej parametry techniczne, rodzaj zastosowanej aparatury i urządzeń wymagały zmiany. Zainstalowana na stacji aparatura była już wyeksploatowana, szczególnie w zakresie wyłączników i odłączników 110 kV oraz ich pneumatycznych napędów.

Potencjalne awarie na GPZ (Główny Punkt Zasilania) Prądnik mogły mieć charakter systemowy i powodować groźne skutki dla pracy sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia w obrębie Krakowa.

- Z GPZ-tu Prądnik zasilanych jest blisko 50 tys. klientów TAURONA i 308 stacji SN/nN. Podczas prac nietypowe było to, że budowa prowadzona była na obiekcie czynnym oraz przy realizacji przez starą stację funkcji stacji węzłowej – wyjaśnia Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucja. - Ze względu na znaczenie Prądnika dla zasilania miasta Krakowa, nie było możliwości wyłączenia go na czas prowadzenia robót. Przełączenie obwodów odbiorczych ze starej stacji na nowe urządzenia odbywało się więc sukcesywnie i w sposób niezauważalny dla klientów – dodaje prezes TAURON Dystrybucja.

Prace były prowadzone na ul. Prądnickiej wraz z dużymi inwestycjami komunikacyjnymi realizowanymi w pobliżu. Na terenie północnej części Krakowa trwa budowa nowej trasy tramwajowej na Górkę Narodową, północnej obwodnicy miasta i trasy Wolbromskiej.

- Bez przebudowy stacji Prądnik rozwój infrastrukturalny i społeczny północnego Krakowa nie byłby możliwy. Dzięki skorelowaniu tych działań w czasie z inwestycjami miejskimi, prace budowlane i transportowe były mniej uciążliwe dla mieszkańców okolicznych osiedli – wskazuje prezes Pobol.

Energetyczna stacja w miejskim krajobrazie

W efekcie powstała małogabarytowa, nowoczesna stacja wnętrzowa, która wpisuje się w otaczający mieszkalny krajobraz miasta. Przebudowa objęła budowę budynku głównego, jako wolnostojącego trzykondygnacyjnego obiektu z wydzielonymi pomieszczeniami: kablowni, rozdzielni GIS 110 kV, rozdzielni 15 kV, nastawni, telekomunikacji, akumulatorowni oraz zaplecza socjalno-technicznego.

Na stanowiskach transformatorowych wnętrzowych zabudowane zostały transformatory mocy 40/20/20 MVA wraz z systemem uziemienia, ochrony przepięciowej i odgromowej. Kolejnym krokiem prac była przebudowa linii kablowych wysokiego (110 kV) i średniego napięcia (15 kV).

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój Krakowa już teraz w samej stacji uwzględniono miejsce dla dodatkowych dwóch pól liniowych wysokiego napięcia oraz dodatkowych czterech pól liniowych średniego napięcia. Pozwoli to na rozbudowę stacji i zaspokojenie przewidywanych przyszłych potrzeb przyłączeniowych na północy Krakowa.

Stacja z historią

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Prądnik wybudowana została w 1947 roku i do czasu modernizacji była najstarszą stacją wysokiego napięcia w Krakowie. Przez kolejne lata GPZ Prądnik był kilkukrotnie modernizowany. Rozbudowa stacji odbywała się od roku 1958 i po kolejnych zmianach technologicznych obiekt stawał się coraz ważniejszy dla zasilania miasta. Kolejne dziesięciolecia przynosiły rozbudowy i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych w obrębie stacji.

W ostatnich latach stacja funkcjonowała w technologii tradycyjnej, posiadała napowietrzną dwusystemową rozdzielnię wysokiego napięcia połączoną z siecią 110 kV poprzez osiem linii w kierunku stacji: Łobzów, Pasternik, Balicka, Zabierzów, Górka, Wieczysta i Łęg. W ten sposób stacje te pracowały komplementarnie i zasilały całą północną część miasta i okolice Krakowa.

Na etapie decyzji o przebudowie stacji została wybrana zmiana technologii wykonania obiektu, co umożliwia uwolnienie atrakcyjnego terenu w centrum miasta. Dzięki temu planowana jest w tym miejscu budowa obiektów administracyjnych na potrzeby Regionu Wysokich Napięć Kraków oraz Regionu SN/nN Krowodrza TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.