TAURON Dystrybucja zakończył ważną inwestycję w Małopolsce

18.09.2023
TAURON Dystrybucja uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Targowisko. Impulsem do budowy nowej stacji wysokiego napięcia jest usytuowanie dużych inwestycji przemysłowych w gminie Kłaj oraz konieczność poprawy stabilności dostaw energii dla mieszkańców regionu. Wartość inwestycji sięgnęła 16,8 mln zł.
Główny Punkt Zasilania (GPZ) Targowisko dostarcza energię do klientów na terenie gminy Kłaj oraz zlokalizowanych na obrzeżach sąsiednich gmin: Bochnia, Gdów i Niepołomice. Nowa stacja 110/15 kV wpłynie na ograniczenie strat energii elektrycznej i poprawi parametry zasilania odbiorców na terenie gminy Kłaj i przyległych gmin. 

Kolejne korzyści z budowy GPZ-tu to poprawa parametrów jakości energii elektrycznej na średnim napięciu, optymalizacja pracy sieci średniego napięcia poprzez skrócenie rozległych ciągów linii napowietrznych zasilanych ze stacji Niepołomice i rozdzielni sieciowej Gdów. A krótsze ciągi liniowe powodują, że potencjalne awarie na liniach dotykają jednorazowo mniejszą liczbę klientów spółki. 

Stacja 110/15kV Targowisko zlokalizowana jest na terenie Regionu Nowa Huta, a konkretnie Jednostki Terenowej Kłaj. Specyfika tego terenu to od północy rzeka Wisła, a w samym centrum  rozległe tereny leśne - Puszcza Niepołomicka. 
Dotychczas zasilanie tego terenu po stronie linii średniego napięcia odbywało się z dwóch stacji wysokiego napięcia GPZ Niepołomice i GPZ Niepołomice MAN, zlokalizowanych  w Niepołomicach. Od początku lat 2000 na tym terenie zaczęły zachodzić duże zamiany, które głównie polegały na wydzieleniu przez gminę Kłaj terenów inwestycyjnych  w Targowisku. Dodatkowo na rozwój terenu wpłynęło wybudowanie autostrady A4, z węzłem autostradowym Szarów na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 75. 

- Dalszy rozwój gospodarczy i inwestycyjny tego terenu nie był możliwy bez rozbudowy infrastruktury energetycznej. Czynnikiem decydującym o budowie stacji Targowisko były składane do nas wnioski o przyłączenie do sieci na duże moce. Były to zapotrzebowania na moce jednostkowe dla firm i przedsiębiorstw przekraczające nawet 2000 kW. Tymczasem do istniejących stacji 110/15kV zlokalizowanych na terenie Niepołomic jest ok. 10 km, a budowa dodatkowych linii 15kV musiałaby przebiegać przez teren Niepołomic i przyległych miejscowości. Tam od wielu lat napotykamy na zdecydowany sprzeciw mieszkańców, którzy nie chcą wyrażać zgody na wybudowanie nowych linii średniego napięcia, stąd ten teren był trudny dla realizacji inwestycji sieciowych - tłumaczy Maciej Mróz wiceprezes TAURON Dystrybucja.

W 2010 roku wójtem gminy Kłaj został Zbigniew Strączek. Nowy wójt, wiedząc jak ważna jest ta inwestycja dla rozwoju gminy, podjął wiele inicjatyw zmierzających do zlokalizowania nowej stacji 110/15 kV na terenie Targowiska. Nastąpiła zmiana MPZP, oraz wydzielenie działki pod budowę stacji w odległości ok. 50 m od istniejącej linii 110 kV, co znacznie obniżyło koszt inwestycji. Bardzo ważna była też deklaracja w pomocy przy pozyskiwaniu  zgód od właścicieli prywatnych, łącznie z zamianą gruntów prywatnych na gminne, gdyby zaszła taka potrzeba.

- Najwięksi klienci zasilani ze stacji to TT Plast, TOK FREZ, Zasada Spedition, Parkanex, czy firma PANATTONI. Są to duże firmy i ważni inwestorzy dla naszego regionu, dla których przy wyborze lokalizacji jest ważna infrastruktura, która zapewnia gmina, ale i dostawcy mediów, w tym energii elektrycznej. Dlatego na etapie projektu i realizacji ten projekt był wspierany przez gminę i mnie osobiści - powiedział podczas otwarcia stacji Zbigniew Strączek wójt gminy Kłaj.

W związku z budową stacji Targowisko wzrosła ilość wydawanych warunków przyłączenia na terenie gminy Kłaj. W latach 2022-2023 zostało przez TAURON Dystrybucję wydanych warunków przyłączenia i zawartych umów o przyłączenie łącznie na moc ok. 18,5 MW.

Budowa i technologia

Budynek główny stacji został wykonany jako jednokondygnacyjny, z wydzielonymi pomieszczeniami rozdzielni 15 kV, nastawni, łączności, akumulatorni, potrzeb własnych oraz zaplecza socjalno-technicznego. Rozdzielnia napowietrzna 110 kV stacji Targowisko została wykonana w układzie H5. Na stacji zostały zabudowane dwa transformatory 110/15 kV o mocach 10 MVA. Stanowiska transformatorowe przystosowane są już jednak do zabudowy jednostek o mocy 31,5 MVA.   
Teren stacji został ogrodzony oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną: przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizację deszczową wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym, oświetlenie zewnętrzne terenu, instalację uziemiającą, instalację odgromową, system zabezpieczenia technicznego oraz niezbędną infrastrukturę pomocniczą.  
Do połączenia rozdzielni 110 kV stacji Targowisko wybudowano linię napowietrzą 110 kV, co pozwoliło na powiazanie wybudowanej stacji z istniejącą linią 110 kV relacji Niepołomice - Kurów. Powstały również linie kablowe średniego napięcia o długości ok. 2,8 km. Wykonawcą inwestycji była firma ElectriCon Sp. z o.o. z Krakowa.

Istniejący teren pod stacją elektroenergetyczną był niezagospodarowany i wykorzystywany pod uprawę rolną. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji jest inwestor, który wybuduje obiekt logistyczny o powierzchni 50 000 m².