Karta Aktualizacji 29/2023 IRiESD

21.09.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 20 września 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.19.2023.LK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 29/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 5 października 2023 r.