Karta Aktualizacji 28/2023 IRiESD

26.09.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 22 września 2023 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.17.2023.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 28/2023 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 9 października 2023 r.