Unieważnienie legitymacji służbowych nr 00983/TDP i 02486/TDP

09.10.2023
Unieważnia się legitymacje służbowe kontrolującego o numerach 00983/TDP i 02486/TDP wydane na obszar działania TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu.
Legitymacje te zostały unieważnione, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższych numerach nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucja.

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucja wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.

Wzór legitymacji służbowej kontrolującego oznaczony logiem Tauron Dystrybucja zawiera numer legitymacji, termin jej ważności, datę, pieczęć oraz podpis wystawcy, fotografię, imię i nazwisko oraz następujący tekst: "Okaziciel niniejszej legitymacji jest upoważniony do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola, i przeprowadzenia kontroli w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania warunków zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z  2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).