Nowe miejsce do kształcenia kadr dla energetyki

25.10.2023
TAURON Dystrybucja współtworzy Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w obszarze energetyki, które powstaje we Wrocławiu. Spółka wraz z partnerami projektu, wystartowała i wygrała dofinansowanie w konkursie MEiN. Konkurs obejmował powstanie w różnych dziedzinach 120 placówek do kształcenia zawodowego na terenie całej Polski.
Powstające Centra to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele oraz osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji lub zmianą kwalifikacji w trakcie kariery zawodowej. We wrocławskim Centrum będzie można rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej.

- Nowoczesne kształcenie kadr jest niezbędne dla rozwoju energetyki i realizacji jej zadań.  W zawodzie szeroko rozumianego energetyka pojawiają się obecnie zupełnie nowe kompetencje, zadania i procesy związane z transformacją sektora energetycznego, zmianami na rynku energii oraz zmianami technologicznymi - podkreśla Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucji. -  Wciąż potrzebujemy i rekrutujemy elektromonterów pracujących bezpośrednio na sieci, jednak bardzo duży zakres potrzeb kadrowych obszaru dystrybucji dotyczy umiejętności związanych z automatyką, zabezpieczeniami, zarządzaniem ruchem sieci, usługami elastyczności i budowy sieci energetycznej w układzie Smart – dodaje prezes TAURON Dystrybucja. 

Z tego względu TAURON Dystrybucja wraz z Gminą Wrocław, Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych przystąpił do Konkursu MEiN. Stawką było pozyskanie dofinasowania na poziomie ok. 13 mln zł. i możliwość uzyskania realnego wpływu na proces kształcenia kadr na potrzeby energetyki zawodowej. Wspólny projekt kilku podmiotów okazał się najlepszy w Polsce w dziedzinie elektryka.
 
Zgodnie z warunkami konkursu prace związane z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności powinny zostać zakończone do końca 2024 r., tak aby pierwsi kursanci mogli rozpocząć naukę od stycznia 2025 r. Projekt zakłada przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów, 180 osób dorosłych oraz 30 nauczycieli do połowy 2026 r.

TAURON Dystrybucja stawia na umiejętności

Prace przy powstaniu BCU we Wrocławiu obejmują przebudowę obiektu Centrum Kształcenia Zawodowego, a następnie wyposażenie go w specjalistyczne stanowiska dydaktyczne. W Centrum stworzonych zostanie pięć pracowni do praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie przygotowywany jest szczegółowy program nauczania oraz materiały dydaktyczne dla szkoleń zawodowych i kursów branżowych.

Podstawowe zadania Centrum to przeprowadzenie szkoleń zawodowych, kursów branżowych oraz kursów z zakresu edukacji poza formalnej dla uczniów i studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych oraz walidacja i certyfikacja tych umiejętności. 

Lista zadań  dodatkowych realizowanych przez placówkę jest długa. Są to m.in. prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów, prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego, platformy zdalnego nauczania, współpraca z pracodawcami, pozyskiwanie informacji od pracodawców w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje. Poza tym transfer wiedzy i technologii z sektora nauki i biznesu do programów nauczania w dziedzinie elektryka, rozwój umiejętności cyfrowych i ekologicznych, upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym, promocja zawodu elektryka i specjalisty ds. miernictwa i diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych, wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

- Podczas realizacji projektu po stronie spółki będzie prowadzenie wraz z partnerami szkoleń zawodowych, kursów branżowych dla nauczycieli i osób dorosłych, konsultacje programów nauczania w dziedzinie elektryka, prowadzenie wykładów, prelekcji i innych inicjatyw mających na celu promocję zawodu energetyka - tłumaczy Ewa Groń rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja. 

Konkurs na ponad 1,4 mld zł ogłosiła Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekty wyłonione w ramach konkursu mają zapewnić możliwość innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową. Centra będą  wspierać przygotowanie kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach. Ta formuła to nowość w systemie oświaty. 

Centra będą się specjalizowały w różnych obszarach gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. energetyka, energetyka odnawialna, elektryka czy informatyka i programowanie.