Wymiany liczników energii elektrycznej we Wrocławiu

14.11.2023
We Wrocławiu ponad 360 tys. klientów TAURON Dystrybucji ma zamontowane inteligentne liczniki ze zdalnym odczytem. Pierwsze takie urządzenia zostały zainstalowane u klientów w 2014 roku. Ich 8-letni okres legalizacji właśnie mija i dlatego spółka wymienia teraz całe partie liczników na nowe. 
Proces wymiany liczników na liczniki zdalnego odczytu (LZO), to jeden z elementów realizacji obowiązku spółki wynikających z ustawy Prawo Energetyczne. W sumie już ponad milion klientów TAURON Dystrybucji na całym terenie działania spółki ma zamontowane liczniki LZO. 

Do 2031 roku u wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce będą pracować takie urządzenia. W TAURON Dystrybucji montaże na masową skalę liczników inteligentnych zostały uruchomione w tym roku. W przypadku Wrocławia prowadzona jest już nawet wymiana tych zamontowanych kilka lat temu.

 - Ponad milion liczników inteligentnych pracujących na sieci spółki to efekt kilku działań prowadzonych jednocześnie w ostatnich latach. TAURON Dystrybucja realizował największy w Polsce program pilotażowy wymiany liczników, który objął miasto Wrocław. W latach 2014 – 2016 zainstalowanych tam zostało ponad 360 tys. inteligentnych liczników wyjaśnia Radosław Pobol prezes TAURON Dystrybucji. -  Kolejne przedsięwzięcia to instalacja liczników zdalnego odczytu w ramach rynku mocy oraz bardzo duży wzrost liczby prosumentów. W przypadku prosumentów - a jest ich przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja już ponad 420 tys.- wszystkie mikroinstalacje są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy – dodaje prezes Pobol. 

Jeśli chodzi o sposób wymiany liczników, to zasady są dokładnie takie same, jak w ramach dotychczas zrealizowanych wymian liczników standardowych. Cały proces wymiany licznika trwa ok. 30 minut, przy czym czas wyłączenia napięcia u klienta zazwyczaj jest krótszy. W przypadku kiedy licznik znajduje się poza obiektem – np. na klatce schodowej budynku wielorodzinnego, lub na zewnątrz budynku, obecność klienta podczas wymiany nie jest konieczna. 

Obecnie wymiany we Wrocławiu realizowane są na terenie takich obszarów jak: Bartoszowice, Gądów Mały, Grabiszyn, Karłowice, Kozanów, Kuźnik, Leśnica, Maślice, Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Pilczyce, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Radwanowice, Stabłowice, Strachowice, Wysoka, Zakrzów, Żerniki.

W sumie w bieżącym roku na terenie Wrocławia wymieniono już ponad 80 tysięcy liczników na nowe. Do wymiany w tym roku planowanych jest jeszcze około 50 tysięcy. Wymiany będą kontynuowane również w roku 2024.

- Prace trwają w wielu miejscach na terenie miasta. Wymiany realizowane są w sposób masowy, co oznacza że monterzy wymieniają liczniki z wygasającą cechą legalizacyjną starając się dotrzeć w jednym czasie do wszystkich liczników na danym terenie. Jeżeli licznik znajduje się na zewnątrz budynku, mieszkania lub lokalu, obecność klientów podczas wymiany nie jest konieczna. Kiedy licznik jest wewnątrz musimy zostać wpuszczeni do lokalu. Co jednak najważniejsze dla klientów -  wymiana liczników jest bezpłatna i nie wymaga zmian w zawartej umowie - wyjaśnia Ewa Groń rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja. 

Zaplanowane przez TAURON Dystrybucje prace obejma jeszcze w 2023 r. kolejne obszary miasta.  Będą to: Biskupin, Borek, Brochów, Gaj, Gądów Mały, Grabiszyn, Jagodno, Karłowice, Klecina, Kleczków, Kowale, Kozanów, Krzyki, Książe Małe, Leśnica, Muchobór Mały,  Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Ołtaszyn, Oporów, Osobowice, Partynice, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Poświętne, Psie Pole, Radomierzyce, Różanka, Sępolno. Sołtysowice, Stare Miasto, Swojczyce, Tarnogaj, Wojszyce, Zakrzów, Zalesie, Złotniki.

Warte podkreślenia jest, że klient nie ma żadnych obowiązków związanych z wymianą, nie ponosi żadnych kosztów, nie są wystawiane faktury lub wprowadzane zmiany do umów. Jeżeli jest w domu podczas wymiany, lub jeżeli jego obecność jest niezbędna dla umożliwienia dostępu pracownika do licznika, może jedynie złożyć podpis na elektronicznym urządzeniu potwierdzając wymianę. 

Bezpieczeństwo klientów 

Wszystkie wymiany prowadzone są przez upoważnionych przedstawicieli TAURON Dystrybucji tj. pracowników spółki lub współpracujących firm. Monterzy posiadają imienne identyfikatory oraz legitymacje. 
Dodatkowo tożsamość montera można potwierdzić pod numerami infolinii TAURON Dystrybucja – 326060616 lub pod dedykowanymi numerami służącymi do umawiania terminów wymian liczników na terenie Wrocławia - 506009215 oraz 506009216

Do części klientów, których dane posiada spółka wysłane zostaną również powiadomienia sms lub email o planowanej wymianie urządzenia. Powiadomienia te mają wyłącznie charakter informacyjny i nie wymagają żadnych działań lub zgłoszeń po stronie klientów. 

- Wysyłamy taką spersonalizowaną korespondencję ponieważ zależy nam na dotarciu z informacją o wymianie liczników do jak największej liczby klientów. Ułatwia to i przyśpiesza cały proces ponieważ klienci będą przygotowani na wizytę montera a dzięki uzyskaniu wcześniejszej informacji mają mniej pytań i wątpliwości dotyczących wymian – dodaje E. Groń. 

Informacje na temat liczników ze zdalnym odczytem oraz samych wymian klienci mogą uzyskać na stronie www.amiplus.pl