⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Kolejny magazyn energii w Ochotnicy Dolnej

06.12.2023
Współpraca kilku podmiotów i duże korzyści dla mieszkańców Ochotnicy Dolnej – tak najkrócej można podsumować powstanie na terenie gminy trzeciego już przemysłowego magazynu energii elektrycznej. Magazyn został zrealizowany dzięki współpracy firmy Elsta z Wieliczki, TAURON Dystrybucji oraz Gminy Ochotnica Dolna. Ważną rolę przy jego powstaniu odegrała też współpraca z AGH, która prowadzi projekt badawczy dot. wykorzystania magazynów w realnych warunkach. 
Magazyn energii pozwala na zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym poprzez kompensację wahań mocy ze źródeł odnawialnych o charakterze nieciągłym. Utrzymanie równowagi między podażą energii a popytem w systemie elektroenergetycznym, gdzie przyłączone są źródła OZE, zniweluje skutki destabilizacji sieci elektroenergetycznej (np. jakość napięcia).

- Doświadczenia zdobyte podczas testowania działania pierwszych magazynów energii, na terenie gminy Ochotnica Dolna potwierdziły pozytywny wpływ tego typu urządzeń na stabilizację sieci elektroenergetycznej. Nasza gmina się zmienia i coraz bardziej jesteśmy nastawieni na ekologiczne rozwiązania i większą partycypację w produkcji, ale też świadomym wykorzystaniu i zarządzaniu energią. Takimi działaniami tworzymy warunki do bardziej elastycznej relacji produkcji i konsumpcji energii. To dla gminy oszczędności, ale przede wszystkim troska o nasz turystyczny charakter i komfort życia mieszkańców – powiedział podczas otwarcia magazynu Tadeusz Królczyk - Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Polska technologia i nowoczesne rozwiązania

Modułowy magazyn energii elektrycznej BESS Elsta to system magazynów energii oparty o sprawdzone rozwiązanie kontenerowych obudów na urządzenia elektryczne E-House produkcji Elsta. BESS Elsta zbudowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, to w pełni skalowalne rozwiązanie modułowe pod względem mocy i energii wyjściowej dla dowolnego poziomu napięcia sieci. Jednostka magazynowania energii oparta została na akumulatorach Li-ion. Energia magazynowana jest w akumulatorach i oddawana z poziomu prądu stałego na prąd przemienny za pomocą przekształtnika DC/AC, zapewniając dwukierunkową konwersję – rozładowanie i ładowanie akumulatorów.

- Magazyny energii BESS Elsta to typoszereg urządzeń stanowiących autorskie rozwiązanie inżynierów Elsty. Ten projekt został opracowany z myślą o odbiorcach i producentach energii elektrycznej chcących poprawić jakość energii elektrycznej, ustabilizować dobowe wahania obciążenia przyłącza energetycznego, lepiej wykorzystać energię pochodzącą ze źródeł OZE oraz ograniczyć koszty energii elektrycznej. BESS Elsta pracujący w Ochotnicy to jednostka o mocy 50 kW i pojemności 125 kWh, a moduł magazynowania energii oparty jest na akumulatorach Li-ion, LFP – tłumaczy Jacek Stankiewicz Prezes Zarządu Elsty. 

Wpływ na sieć elektroenergetyczną

Na lokalizację magazynu została wybrana sieć niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Gmina Ochotnica Dolna już od kilku lat sukcesywnie zwiększa udział instalacji fotowoltaicznych na swoim terenie i obecnie występuje tu jeden z największych w Polsce współczynników zagęszczenia 1-fazowych mikroinstalacji. Okresowo - w czasie największego nasłonecznienia i niedopasowanej do produkcji energii autokonsumpcji klientów - ogranicza to możliwość oddawania przez prosumentów energii do sieci. Są to czynniki, które zmniejszają opłacalność poniesionych przez prosumentów inwestycji.

- Przyrost funkcjonujących w naszej sieci mikroinstalacji, to duże wyzwanie dla pracy sieci elektroenergetycznej, projektowanej i budowanej  jako sieć jednokierunkowa. W sumie mamy ich już przyłączonych ponad 424 tys. o mocy 3,4 GW. Dlatego bardzo ważne jest inwestowanie w modernizację i dostosowanie sieci energetycznej do współpracy z OZE, a z drugiej strony poszukiwanie rozwiązań, które pomogą we współpracy istniejącego systemu elektroenergetycznego z zieloną generacją. Takim rozwiązaniem są właśnie magazyny energii, które kumulują nadwyżki produkcji ponad autokonsumpcję prosumentów – mówi Maciej Mróz – wiceprezes TAURON Dystrybucji.  

Magazynowanie energii jest nie tylko przyszłością energetyki, ale i zrównoważonego biznesu. Daje niezależność, zapewnia ciągłość i pewność dostaw energii, optymalizuje koszty jej pozyskania i produkcji. Wspiera biznesy podlegające ciągłym zmianom gospodarczym, technologicznym i organizacyjnym. Magazyny energii elektrycznej wspomagają wykorzystanie OZE oraz stabilizację pracy sieci. Polityka UE w zakresie energii i klimatu postrzega magazyny energii jako kluczową technologię wspomagającą gospodarkę niskoemisyjną.