⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Ponadumowny pobór energii biernej

22.12.2023
Od 1 stycznia 2024 roku dla części klientów TAURON Dystrybucji wzrośnie opłata z tytułu ponadumownego poboru energii biernej.
Dotyczy to klientów, którzy są rozliczani za pobór energii biernej a więc klientów  zasilanych z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia, a także odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.

Zmiana ta nie jest zależna od nas, a wynika ze wzrostu średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2022.

Wzrost tej ceny, a co za tym idzie również opłaty z tytułu ponadumownego poboru energii biernej dla tych klientów od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 88%. 

Czym jest energia bierna

Urządzenia, których Państwo używają, mogą pobierać zarówno energię czynną, jak i bierną. Energia czynna to energia, którą urządzenie zamienia na pracę użyteczną (ruch, ciepło itp.). Natomiast energia bierna to energia, która jest potrzebna aby urządzenie  mogło w ogóle pracować. 
Dla przykładu, silnik elektryczny wentylatora zużywa energię czynną, żeby poruszać śmigłem. Jednak żeby mogło do tego dojść, potrzebuje energii biernej. Dzięki niej podtrzymuje pole elektromagnetyczne, które pozwala energii czynnej napędzić śmigło. Energia bierna nie jest więc zużywana, ale jest cały czas  przesyłana pomiędzy urządzeniem a naszą siecią. Obciąża w ten sposób naszą sieć tak samo jak energia czynna. Energię bierną dzielimy na energię bierną indukcyjną i energię bierną pojemnościową. 

Energię bierną indukcyjną pobierają urządzenia, takie jak:
• silniki elektryczne,
• klimatyzatory,
• urządzenia chłodnicze itp. 
Energia bierna indukcyjna ma znak dodatni.

Energię bierną pojemnościową pobierają urządzenia, takie jak:
• zasilacze komputerowe,
• ładowarki,
• oświetlenie LED itp. 
Energia bierna pojemnościowa ma znak ujemny. 

Dlaczego naliczamy Państwu opłaty związane z energią bierną

Energię czynną widzą Państwo w rachunkach. Również tabliczki znamionowe lub większość instrukcji do urządzeń podaje wartości energii lub mocy czynnej, jakie urządzenia te pobierają. Rzadko dotyczy to jednak energii biernej., a współczesne urządzenia pobierają jej coraz więcej. Mimo, że nasi odbiorcy mogą nie odczuwać jej poboru w trakcie pracy urządzeń, energia bierna obciąża naszą sieć w coraz większym stopniu i dlatego musimy odzwierciedlić tę sytuację również w rachunkach za energię.

Kiedy naliczamy Państwu opłatę za pobór energii biernej

Pewne ilości mocy biernej pobierane są przez urządzenia bez dodatkowych opłat. Ilości tych nie określamy wprost, lecz poprzez współczynnik tgφ. W dużym uproszczeniu określa on w jakim stosunku do energii czynnej mogą Państwo pobierać energię bierną. Współczynnik tgφ, z którym powinni Państwo pobierać energię z naszej sieci, określamy w umowach i naszej Taryfie [1]. 

Zgodnie z Taryfą:
• nie powinni Państwo pobierać energii biernej indukcyjnej ze współczynnikiem tgφ większym niż 0,4,
• nie powinni Państwo wprowadzać energii biernej pojemnościowej do naszej sieci (współczynnik tgφ nie powinien być mniejszy niż 0).

Jeśli Państwa urządzenia pracują ze współczynnikiem tgφ jak powyżej, nie naliczamy Państwu dodatkowych opłat za energię bierną. Jeśli jednak przekraczają Państwo współczynnik tgφ, zgodnie z prawem [2], [3] naliczamy Państwu opłaty za ponadumowny pobór energii biernej. Szczegóły rozliczeń za ponadumowny pobór energii biernej znajdą Państwo w naszej Taryfie.

Co mogą Państwo zrobić, żeby uniknąć opłat za pobór energii biernej

Energia bierna pojemnościowa i indukcyjna są energiami, które różnią się znakiem (+/-). Jeżeli więc wykorzystają Państwo obie te energie jednocześnie w takich samych ilościach, jedna zniweluje działanie drugiej. Zjawisko to nazywamy kompensacją energii biernej. Na rynku dostępne są urządzenia, które działają zgodnie z tym zjawiskiem. Wytwarzają one sztucznie energię bierną o znaku przeciwnym do tej, którą pobierają Państwa urządzenia. W ten sposób kompensują energię bierną w Państwa obiekcie. Dzięki nim utrzymają Państwo współczynnik tgφ na poziomie, przywołanym w Taryfie. Energia bierna nie będzie wtedy obciążała  nadmiarowo naszej sieci, a my nie naliczymy Państwu dodatkowych opłat. 

Takimi urządzeniami są:
• baterie kondensatorów, które kompensują energię bierną indukcyjną,
• dławiki kompensacyjne, które kompensują energię bierną pojemnościową.

Jeśli więc nie mogą Państwo ograniczyć poboru energii biernej w obiekcie, mogą Państwo go skompensować. Ponieważ dotrzymanie współczynnika tgφ jest Państwa obowiązkiem, to powinni Państwo na własny koszt, dobrać i zainstalować odpowiednie urządzenia kompensujące. Powinna zrobić to osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Urządzenia takie będą częścią wewnętrznej instalacji zasilającej obiekt, nie muszą więc Państwo ich do nas zgłaszać. 


Podstawy prawne:
[1] Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2024.
[2] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 819).
[3] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. poz. 503 ze zmianami).