Raport z konsultacji Karty aktualizacji 31/2024 IRiESD

21.03.2024
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że pismem z dnia 20 marca 2024r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr 31/2024 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.