⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Unieważnienie legitymacji służbowej nr 00976/O6

05.04.2024
Unieważnia się Legitymację służbową kontrolującego o numerze 00976/O6 wydaną przez TAURON Dystrybucję na obszar działania Oddziału w Bielsku-Białej.
Legitymacja ta została unieważniona, a osoba, która będzie używała legitymacji o powyższym numerze nie jest pracownikiem / przedstawicielem TAURON Dystrybucji. 

Każdy przedstawiciel TAURON Dystrybucji wykonujący kontrolę posiada ważną legitymację służbową z unikatowym numerem, której wiarygodność można potwierdzić na infolinii 32 606 0 616.

Wzór legitymacji służbowej publikujemy poniżej.
 
Wzór legitymacji służbowej kontrolującego oznaczony logiem Tauron Dystrybucja zawiera numer legitymacji, termin jej ważności, datę, pieczęć oraz podpis wystawcy, fotografię, imię i nazwisko oraz następujący tekst: "Okaziciel niniejszej legitymacji jest upoważniony do wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń, gdzie przeprowadzana jest kontrola, i przeprowadzenia kontroli w zakresie układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymywania warunków zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z  2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).