⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Konsultacje Karty Aktualizacji 32/2024 IRiESD

10.06.2024
Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) przedstawiamy Państwu projekt Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 10 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: instrukcja@tauron-dystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 32/2024

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

TAURON Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 
 

Dostępne pliki:

Projekt Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD (w wersji pdf)
Dokument wyjaśniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr 32/2024 IRiESD (w wersji pdf)
Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)
Komunikat (w wersji pdf)
Tekst ujednolicony IRiESD przed CSIRE w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym zapisy proj. Karty aktualizacji nr 32/2024 obowiązujące przed datą uruchomienia produkcyjnego CSIRE) – pomocniczo (w wersji pdf)
Tekst ujednolicony IRiESD po CSIRE w trybie zmian (w zakresie uwzględniającym zapisy proj. Karty aktualizacji nr 32/2024 obowiązujące od daty uruchomienia produkcyjnego CSIRE) – pomocniczo (w wersji pdf)