Zasady udostępniania danych zawartych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.


W każdym z oddziałów TAURON Dystrybucji znajduje się archiwum zakładowe, którym zarządza, odpowiedni dla danej jednostki, Wydział Organizacji i Administracji. Dokumentację z archiwów spółki udostępniamy na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o dostępie do informacji publicznej.