Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych


W każdym z Oddziałów TAURON Dystrybucja znajduje się archiwum zakładowe, którymi zarządzają odpowiednie Wydziały Organizacji i Administracji w Oddziałach TAURON Dystrybucja S.A. Dokumentacja zawarta w archiwach spółki udostępniania jest w przypadkach i na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie o dostępie do informacji publicznej.