Pomoc publiczna


Baza Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej zawiera informacje o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych, pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych, wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home dostępne są wyszukiwarki środków pomocowych oraz beneficjentów pomocy publicznej i pomocy otrzymanej przez beneficjenta.