Pomoc publiczna

Baza SUDOP zawiera informacje o:

1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.


Na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home dostępne są wyszukiwarki środków pomocowych oraz beneficjentów pomocy publicznej i pomocy otrzymanej przez beneficjentów.