Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie do odbycia praktyk studenckich.