Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

 • Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie Platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

  Termin realizacji projektu:
  03.04.2017 r. – 28.06.2019 r. 

  Całkowity koszt realizacji projektu netto:
  4 041 864,71 zł. 

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 179 931,30 zł 
 • Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia systemu oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R. 

  Termin realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 30.04.2020 r. 

  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 2 897 119,75 zł. 

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 574 658,46 zł 
 • Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R umożliwiających stworzenie prototypu systemu wspomagającego proces zarządzania populacją transformatorów WN/SN w oparciu o wieloparametryczną analizę wyników pomiarowych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

  Termin realizacji projektu: 04.05.2017 r. – 31.12.2020 r.

  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 4 544 897.87 zł. 

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 586 173,60 zł 
 • Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej. Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o., TAURON Wytwarzanie S.A. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

  Termin realizacji projektu: 1.09.2017 - 31.07.2022

  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 3 539 201,61 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 868 879,73 zł
 • Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.
   
  Termin realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2022 r.

  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 7 013 100,00 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 4 026 587,50 zł
   
 • Celem projektu jest zbudowanie i przetestowanie prototypu innowacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej wykorzystując baterie z transportu elektrycznego (EV), najczęściej z ogniwami litowo-jonowymi (zwane dalej bateriami SL, tj. Second Life). Projekt również ma na celu stworzenie procedur, które znajdą zastosowanie w procesie kwalifikacji baterii do ponownego użycia.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.

  Termin realizacji projektu: 01.2019 - 12.2023

  Całkowity koszt realizacji projektu: 4 676 068,75 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 573 683,75 zł