Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  • Celem projektu jest stworzenie metodologii optymalnego doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych, uwzględniającej specyfikę flotową przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz uwarunkowania po stronie Wnioskodawcy, pełniącego rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp narzędzia informatycznego wspomagającego podejmowanie decyzji o wyborze optymalnych lokalizacji oraz parametrów systemów ładowania autobusów elektrycznych.

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

    Termin realizacji projektu: 2019.11.01 – 2021.12.31 

    Całkowity koszt realizacji projektu: 3 408 049,47 zł

    Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 120,94 zł.