Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  • Celem projektu jest stworzenie metodologii optymalnego doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych, uwzględniającej specyfikę flotową przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz uwarunkowania po stronie Wnioskodawcy, pełniącego rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

    Termin realizacji projektu: 2019.11.01-2021.08.31

    Całkowity koszt realizacji projektu: 3 408 049,47 zł

    Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 120,94 zł.