Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

OŚ Priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.1.B. Budowa, modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn – poniżej 110kV) umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez operatorów systemu dystrybucyjnego


Zawarliśmy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowy o dofinansowanie projektów pn.:
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Zgorzelec i Osiecznica.

  Projekt składa się z  3 zadań:
  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN na terenie gminy Zgorzelec - L-500.
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci nN w miejscowości Żarska Wieś.
  Zadanie 3 - Budowa i modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Ławszowa - L-538.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 10,9
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 12,1

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 7 569 093,04 zł 
  Wartość dofinansowania: 4 902 104,90 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2017r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Żórawina, Oława, Jelcz Laskowice i Łagiewniki.

  Projekt składa się z  7 zadań:
  Zadanie 1 - Budowa sieci SN i nN w miejscowości Pustków Żurawski - L-278; L--277; L-276.
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Kąty Wrocławskie - L-288.
  Zadanie 3 - Budowa sieci SN i nN w miejscowości Sobótka - L-3213.
  Zadanie 4 – Modernizacja sieci nN w miejscowości Węgry.
  Zadanie 5 - Modernizacja sieci SN na obszarze miejscowości Oława - Wiązów - L-268.
  Zadanie 6 - Budowa sieci SN w miejscowości Chwałowice - Dziuplina - L-206 - L-208.
  Zadanie 7 - Modernizacja rozdzielni w stacji PZ R-660 Łagiewniki.

  Planowane efekty realizacji projektu: 

  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 6,8
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 15,7

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 6 822 697,02 zł
  Wartość dofinansowania: 4 215 156,50 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę sieci SN na terenie miejscowości Smolec i Wrocław.

  Projekt składa się z 1 zadania:
  Zadanie 1 - Budowa stacji PZ wraz z liniami  zasilającymi SN w obszarze miejscowości Smolec – Wrocław Zachód.

  Planowane efekty realizacji projektu: 

  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 10,5

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 7 359 040,00 zł
  Wartość dofinansowania: 4 666 125,00 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Legnica, Legnickie Pole i Prochowice.

  Projekt składa się z  6 zadań:
  Zadanie 1 - Budowa sieci SN w miejscowości Legnica - LGS Przybków - R275-2-Lotnisko.
  Zadanie 2 - Modernizacja linii kablowej SN L-265 w miejscowości Legnica - L-265.
  Zadanie 3 - Budowa i modernizacja sieci SN w miejscowości Strachowice - L-263.
  Zadanie 4 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Prochowice - L-262.
  Zadanie 5 - Budowa i modernizacja sieci SN w gminie Prochowice - L-261.
  Zadanie 6 - Modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Kwiatkowice - L-268 wraz z budową stacji transformatorowej 20/0,4kV.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 5,8
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 5,6

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 7 628 645,21 zł
  Wartość dofinansowania: 4 932 266,80 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN na terenie gminy Legnica, Miłkowice, Męcinka, Krotoszyce.

  Projekt składa się z  8 zadań:
  Zadanie 1 - Budowa i modernizacja sieci SN pomiędzy L-222 a R-238 w miejscowości Legnica.
  Zadanie 2 - Budowa sieci SN w miejscowości Legnica - L-207; L-289; L-225 oraz modernizacja sieci SN L-207; L-289.
  Zadanie 3 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Raszowa Mała - L961.
  Zadanie 4 – Modernizacja sieci SN w miejscowości Grzymalin - L-223.
  Zadanie 5 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Legnica - L-230; L-201.
  Zadanie 6 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Legnica - L-243.
  Zadanie 7 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Sichów - L-249.
  Zadanie 8 - Modernizacja sieci SN od stacji Pawłowice w miejscowości Legnica - L-248/L-251.

  Planowane efekty realizacji projektu:
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 0,8
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 23,3

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 9 189 494,24 zł
  Wartość dofinansowania: 5 692 019,46 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez modernizację sieci SN i nN na terenie gmin Oborniki Śląskie i Brzeg Dolny.

  Projekt składa się z  4 zadań:
  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN na obszarze miejscowości Oborniki Śląskie - Golędzinów - L-107.
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci SN na obszarze miejscowości  Lubnów - Nowosielce - L-1450.
  Zadanie 3 - Modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Oborniki Śląskie.
  Zadanie 4 – Modernizacja rozdzielni w stacji R-Wały Śląskie.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 7,8

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 4 369 192,50 zł
  Wartość dofinansowania: 2 799 270,00 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez modernizację sieci SN na terenie gmin Męcinka, Paszowice i Udanin.

  Projekt składa się z  6 zadań:
  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Paszowice - L-303 / L-304.
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Chroślice – L-304 / L-249.
  Zadanie 3 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Piotrowice - L-304.
  Zadanie 4 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Myślibórz - L-301.
  Zadanie 5 - Modernizacja sieci SN w miejscowościach Sokola/Wiadrów - L-305.
  Zadanie 6 - Modernizacja sieci SN w gminie Udanin - L-331 i L-332.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 0,4
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 21,3

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 7 128 115,26 zł
  Wartość dofinansowania: 4 487 345,79 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN na terenie gminy Chojnów, Warta Bolesławiecka, Złotoryja

  Projekt składa się z 4 zadań:
  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN w miejscowościach Dzwonów i Strupice - L-745.
  Zadanie 2 - Budowa i modernizacja sieci SN w miejscowości Krzywa i Osetnica- L-743 i L-747.
  Zadanie 3 - Budowa i modernizacja sieci SN w miejscowościach Raciborowice i Jurków - L-721 i L-747.
  Zadanie 4 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Złotoryja - L-716.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 6,3
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 8,3

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 4 521 295,11 zł
  Wartość dofinansowania: 2 755 487,94 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Żukowice, Kotla, Głogów, Polkowice i Lubin.

  Projekt składa się z  5 zadań:

  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN w gminie Żukowice - L-812.
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci SN w gminie Kotla L-805.
  Zadanie 3 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Głogów L-814 na linię typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm2.
  Zadanie 4 - Budowa powiązania SN relacji L-404 z GPZ-POLKOWICE STREFA do R-917-2 w miejscowości Polkowice L-404.
  Zadanie 5 - Budowa sieci SN w miejscowości Osiek - Kłopotów L-961-40 i L-953.

  Planowane efekty realizacji projektu: 

  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 3,3
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 6,4

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 4 120 448,22 zł
  Wartość dofinansowania: 2 570 631,15 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Chojnów, Jawor i Mściwojów.

  Projekt składa się z  3 zadań:
  Zadanie 1 - Budowa i modernizacja sieci SN i nN w miejscowościach Jaroszówka Kolonia-Michałów
  Zadanie 2 - Budowa i modernizacja sieci SN i nN w miejscowościach Jaroszówka Kolonia - Michałów
  Zadanie 3 - Modernizacja sieci nN w miejscowości  Jawor

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 1,05
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 11,8

  Wartość Projektu (wartość całkowita brutto): 4 173 436,1 zł
  Wartość dofinansowania: 2 479 448,66 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 28.02.2019r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Lubomierz i Świeradów Zdrój.

  Projekt podzielono na 2 zadania:

  Zadanie 1 - Modernizacja sieci SN i nN w miejscowościach Wojciechów/Maciejowiec/Pokrzywnik - L-102
  Zadanie 2 - Modernizacja sieci SN w miejscowości Świeradów Zdrój - L-860 oraz  2. Modernizacja sieci SN i nN w miejscowości Świeradów Zdrój - L-859

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 9,1
  Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 13,9

  Wartość Projektu: 8 873 502,00 zł 
  Wkład Funduszy Europejskich: 5 718 720,00 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2018r.
 • Podstawowym celem projektu jest umożliwienie przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucji elektrowni fotowoltaicznych w gminie Zgorzelec.

  Planowane efekty realizacji projektu: 
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 14,3

  Wartość Projektu: 9 733 317 zł 
  Wkład Funduszy Europejskich: 5 894 513,83 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2018r.
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie możliwości przyłączeniowych nowych jednostek OZE do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez modernizację sieci SN i nN na terenie gminy Milicz i Cieszków.

  Planowane efekty realizacji projektu:
   
  Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) – 16

  Wartość Projektu
  : 6 059 081,00 zł 
  Wkład Funduszy Europejskich: 3 984 775,00 zł
  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.01.2018r.