Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")

Działanie 5.2 - Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektów pn.:
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa pewności i jakości zasilania mieszkańców miejscowości Szklarska Poręba. Przedmiotem Projektu jest modernizacja 5 linii (SN i nN) oraz budowa stacji elektroenergetycznych SN/nN.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci SN w tym: budowa rozdzielni SN RS-25 wraz z powiązaniami SN i nN oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-318.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-346 Kowary, w celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Kowary, Karpacz oraz Mysłakowice.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji stacji elektroenergetycznych:
  GPZ Ścinawa GPZ Brzostów GPZ Gromadka GPZ Zosinek GPZ Jawor GPZ Złotoryja GPZ Żarków

  W celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Ścinawa, Gromadka, Głogów, Złotoryja, Jawor i Legnica.


  Stan zaawansowania realizacji projektu:  
  Projekt został zakończony. 
 • Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji sieci napowietrznej niskiego napięcia w miejscowościach Gromadka i Kotla.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji stacji elektroenergetycznych:
  R-Lądek R-Gorce R-Ząbkowice R-Bielawa R-Kamieniec

  W celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Lądek Zdrój, Boguszów-Gorce, Ząbkowice Śląskie, Bielawa, Kamieniec Ząbkowicki.


  Stan zaawansowania realizacji projektu:  
  Projekt został zakończony. 
 • Projekt zakłada przebudowę stacji zasilających sieć średniego i niskiego napięcia na terenie 6 gmin województwa dolnośląskiego tj.: Mietków, Oborniki Śl., Żmigród, Środa Śl., Malczyce i Milicz.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt związany jest z modernizacją stacji elektroenergetycznej R-199 Kąty Wrocławskie w miejscowości Kąty Wrocławskie w celu poprawy parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Jeszkowice, Karczyn i Kuropatnik.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Inwestycja polega na poprawie bezpieczeństwa zasilania na terenie województwa dolnośląskiego poprzez wyposażenie linii średniego napięcia w łączniki sterowane radiowo lub automatycznie.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Inwestycja dotyczy przebudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Karpacza.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na przebudowie sieci średniego napięcia i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców lokalnych gmin, a pośrednio - całego województwa.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.