Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka")

Działanie 5.2 - Dystrybucja energii elektrycznej i gazu

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Zarządem Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektów pn.:
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa pewności i jakości zasilania mieszkańców miejscowości Szklarska Poręba. Przedmiotem Projektu jest modernizacja 5 linii (SN i nN) oraz budowa stacji elektroenergetycznych SN/nN.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci SN w tym: budowa rozdzielni SN RS-25 wraz z powiązaniami SN i nN oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-318.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-346 Kowary, w celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Kowary, Karpacz oraz Mysłakowice.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji stacji elektroenergetycznych:
  GPZ Ścinawa GPZ Brzostów GPZ Gromadka GPZ Zosinek GPZ Jawor GPZ Złotoryja GPZ Żarków

  W celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Ścinawa, Gromadka, Głogów, Złotoryja, Jawor i Legnica.


  Stan zaawansowania realizacji projektu:  
  Projekt został zakończony. 
 • Projekt dotyczy kompleksowej modernizacji sieci napowietrznej niskiego napięcia w miejscowościach Gromadka i Kotla.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na modernizacji stacji elektroenergetycznych:
  R-Lądek R-Gorce R-Ząbkowice R-Bielawa R-Kamieniec

  W celu poprawy parametrów dostaw energii elektrycznej do odbiorców na terenie gmin Lądek Zdrój, Boguszów-Gorce, Ząbkowice Śląskie, Bielawa, Kamieniec Ząbkowicki.


  Stan zaawansowania realizacji projektu:  
  Projekt został zakończony. 
 • Projekt zakłada przebudowę stacji zasilających sieć średniego i niskiego napięcia na terenie 6 gmin województwa dolnośląskiego tj.: Mietków, Oborniki Śl., Żmigród, Środa Śl., Malczyce i Milicz.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt związany jest z modernizacją stacji elektroenergetycznej R-199 Kąty Wrocławskie w miejscowości Kąty Wrocławskie w celu poprawy parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowościach Jeszkowice, Karczyn i Kuropatnik.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Inwestycja polega na poprawie bezpieczeństwa zasilania na terenie województwa dolnośląskiego poprzez wyposażenie linii średniego napięcia w łączniki sterowane radiowo lub automatycznie.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Inwestycja dotyczy przebudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Karpacza.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.

 • Projekt polega na przebudowie sieci średniego napięcia i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców lokalnych gmin, a pośrednio - całego województwa.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Projekt został zakończony.