Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Zawarliśmy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej modernizacji obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i infrastruktury technicznej stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych we Wrocławiu i w Oławie. 

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, utworzenie zdolności przyłączania nowych mocy OZE, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń. 

  Wartość projektu:
  27 978 549,11 (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 10 547 409,34 zł  
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej przebudowie stacji elektroenergetycznej Janów zlokalizowanej w Katowicach.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, przełączenie do sieci odbiorców zasilanych z istniejącej rozdzielni 6kV, uproszczenie obsługi ruchowej projektowanej stacji. 

  Wartość projektu:
  22 193 554,20 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 8 054 846,09 zł  
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na budowie GPZ Koźle wraz ze zmianą układu zasilania 110 kV z napowietrznego na kablowy i wykonaniu rozdzielni 110 kV w izolacji gazowej SF6.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, poprawa wskaźników jakościowych SAIDI, SAIFI, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układu sieci 110 kV oraz 15 kV,  zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń (w tym OZE), poprawa warunków ruchowych pracy sieci dystrybucyjnej, zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej

  Wartość projektu: 32 725 152,45 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 21 795 226,53 zł 

 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.

  Projekt polega na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Pilzno z rozdzielnią 110 kV oraz budowie linii 110 kV zasilającej GPZ Pilzno.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, poprawa wskaźników jakościowych SAIDI, SAIFI, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układu sieci 110 kV oraz 15 kV,  zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń (w tym OZE), poprawa warunków ruchowych pracy sieci dystrybucyjnej, zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej.

  Wartość projektu: 32 040 932,66 zł (wartość całkowita brutto)

  Wkład UE: 20 740 000,00 zł