⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Zawarliśmy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej modernizacji obejmującej budowę i przebudowę urządzeń i infrastruktury technicznej stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych we Wrocławiu i w Oławie. 

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, utworzenie zdolności przyłączania nowych mocy OZE, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń. 

  Wartość projektu:
  27 978 549,11 (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 10 547 409,34 zł  
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na kompleksowej przebudowie stacji elektroenergetycznej Janów zlokalizowanej w Katowicach.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, ograniczenie strat energii, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, przełączenie do sieci odbiorców zasilanych z istniejącej rozdzielni 6kV, uproszczenie obsługi ruchowej projektowanej stacji. 

  Wartość projektu:
  18 145 329,00 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 7 593 600,78 zł  

  Zobacz film o realizacji projektu
 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid. 

  Projekt polega na budowie GPZ Koźle wraz ze zmianą układu zasilania 110 kV z napowietrznego na kablowy i wykonaniu rozdzielni 110 kV w izolacji gazowej SF6.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, poprawa wskaźników jakościowych SAIDI, SAIFI, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układu sieci 110 kV oraz 15 kV,  zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń (w tym OZE), poprawa warunków ruchowych pracy sieci dystrybucyjnej, zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej

  Wartość projektu: 32 725 152,45 zł (wartość całkowita brutto) 

  Wkład UE: 21 795 226,53 zł 

 • Podstawowym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności sieci inteligentnej tzw. smart grid.

  Projekt polega na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Pilzno z rozdzielnią 110 kV oraz budowie linii 110 kV zasilającej GPZ Pilzno.

  Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa efektywności funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, poprawa wskaźników jakościowych SAIDI, SAIFI, poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania układu sieci 110 kV oraz 15 kV,  zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń (w tym OZE), poprawa warunków ruchowych pracy sieci dystrybucyjnej, zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej.

  Wartość projektu: 32 040 932,66 zł (wartość całkowita brutto)

  Wkład UE: 20 740 000,00 zł