Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii
 

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie następujące umowy o dofinansowanie:
 
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę 914 transformatorów SN/nN zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziału Gliwice.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Do końca 2015r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.

 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę 37 transformatorów WN/SN zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziałów: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Do końca 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę1561 transformatorów SN/nN zainstalowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych na terenie Oddziałów: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław.
   


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca 2015r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.

 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę1875 transformatorów SN/nN zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziałów: Bielsko-Biała, Będzin, Częstochowa, Kraków, Tarnów.


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  budowę linii dwutorowej 110 kV wraz z podwieszonymi 2 torami linii 15 kV, budowę stacji 110/15 kV w Radomyślu Wielkim wraz z nawiązaniami do istniejących linii SN, przebudowę sieci SN zasilanej z GPZ Radomyśl wraz z wymianą transfromatorów (75 szt.) na stacjach SN/nn na przeizolowanych odcinkach sieci SN.


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca marca 2014 zrealizowano wszystkie prace w ramach Projektu. Projekt został zakończony.