Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii
 

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie następujące umowy o dofinansowanie:
 
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę 914 transformatorów SN/nN zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziału Gliwice.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Do końca 2015r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.

 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę 37 transformatorów WN/SN zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziałów: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław.

  Stan zaawansowania realizacji projektu:
  Do końca 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę1561 transformatorów SN/nN zainstalowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych na terenie Oddziałów: Jelenia Góra, Legnica, Opole, Wałbrzych, Wrocław.
   


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca 2015r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.

 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę1875 transformatorów SN/nN zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych na terenie Oddziałów: Bielsko-Biała, Będzin, Częstochowa, Kraków, Tarnów.


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca 2014r. wszystkie zaplanowane transformatory zostały wymienione. Projekt został zakończony.
 • Rzeczowy zakres przedsięwzięcia obejmuje:
  budowę linii dwutorowej 110 kV wraz z podwieszonymi 2 torami linii 15 kV, budowę stacji 110/15 kV w Radomyślu Wielkim wraz z nawiązaniami do istniejących linii SN, przebudowę sieci SN zasilanej z GPZ Radomyśl wraz z wymianą transfromatorów (75 szt.) na stacjach SN/nn na przeizolowanych odcinkach sieci SN.


  Stan zaawansowania realizacji projektu: 
  Do końca marca 2014 zrealizowano wszystkie prace w ramach Projektu. Projekt został zakończony.