Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.6 - Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

Zawarliśmy z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu pn.
  • Projekt polega na przyłączeniu dwóch farm wiatrowych: „Łukaszów” i „Modlikowice” do Krajowej Sieci Energetycznej. Łączna moc przyłączeniowa obu farm wiatrowych wyniesie 58 MW, a przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej przez obie farmy wyniesie 24 mln kWh.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:  
    Do końca czerwca 2014 roku zrealizowano wszystkie prace w ramach Projektu. Projekt został zakończony.