Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1 - Rozwój Kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

 

TAURON Dystrybucja S.A. w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2013 zrealizowała w ramach Poddziałania 2.1.1. dwa Projekty szkoleniowe:
 
  • Projekt adresowany do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Celem Projektu było podniesienie kompetencji pracowników Spółki poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie 4 obszarów kluczowych dla realizacji celów strategicznych Spółki, jak też opracowanie i rozpowszechnienie zasad promocji równości szans płci oraz wsparcie wdrożenia planu zarządzania wiekiem.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia oraz cele zostały zrealziowane. Projekt został zakończony.

  • Projekt skierowany był do kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz mistrzów. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności zarządzania oraz unifikacja stylów zarządzania na wszystkich szczeblach menedżerskich i we wszystkich Oddziałach Spółki.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia zostały zrealizowane. Projekt został zakończony.