Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska i Gruszów Wielki.

  Wartość Projektu:  8 335 519,35 zł zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 3 759 574,59 zł.

   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Ryglice, Zalasowa, Szynwałd, Rzepiennik Marciszewski, Rzepiennik Suchy, Meszna Opacka, Ładna i Wola Rędzińska.

  Wartość Projektu: 3 492 972,45 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 508 815,35 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 5 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Krzeczów, Rzezawa, Baczków, Dziewin, Sterkowiec i Wokowice.

  Wartość Projektu: 2 140 928,16 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 835 439,58 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w Gminie Gdów.

  Wartość projektu: 739 375,74 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 107 937,86 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wawrzeńczyce, Czechy, Sułoszowa i Głęboka.

  Wartość projektu: 1 571 214,30 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 152 322,52 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Babice, Trzebinia, Młoszowa, Libiąż

  Wartość projektu: 2 620 427,94 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 272 570,63 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Buchcice, Łowczów, Dzierżaniny, Charzewie, Faliszewice, Rzepiennik Biskupi, Wola Lubecka, Zalasowa, Lubcza.

  Wartość projektu: 3 150 202,29 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 755 735,30 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kicznia, Łącko, Czarny Potok, Krużlowa Wyżna, Siołkowa, Biała Niżna, Posadowa, Jastrzębie.

  Wartość projektu: 3 307 863,60  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 765 341,43 zł
 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Rodaki, Chechło i Skałbania.

  Wartość projektu: 3 475 109,77  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 65 936,69 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będę 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Laskowa, Szyk, Męcina, Stańkowa, Janowice, Wysokie, Przenosza i Przyszowa. 

  Wartość projektu: 2 943 934,89 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 868 070,65 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Groń, Leśnica, Ząb, Suche i Nowy Targ.

  Wartość Projektu: 2 108 402,04 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 738 754,77 zł


 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN na nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wola Żelichowska, Zapasternicze i Podborze.

  Wartość Projektu: 1 513 496,55 (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 542 430,00 zł

 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Chrzanów na obszarze Centrum, Śródmieście i Północ.

  Wartość Projektu: 11 690 233,99 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania:  5 617 282,41 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kołkówka, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jodłówka Tuchowska, Dzierżaniny, Jastrzębia, Polichty, Olszyny i Bujne.

  Wartość Projektu: 3 419 156,46  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 552 698,26 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach: Ptaszkowa, Grybów, Gostwica, Długołęka – Świerkla, Chomranice, Zawadka, Białawoda, Tęgoborze, Świdnik, Tabaszowa, Znamirowice, Moszczenica, Kwiatonowice, Zagórzany i Gorlice.

  Wartość Projektu: 6 062 952,90   zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 2 275 386,13 zł

 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu limanowskiego i bocheńskiego.

  Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Tarnawa, Stare Rybie, Kamionna i Nowe Rybie.

  Wartość Projektu: 1 392 052,50 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 585 679,00 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN/nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Leksandrowa, Nowy Wiśnicz, Łomna, Chronów, Borówna i Lipnica Murowana.

  Wartość Projektu: 2 530 786,50 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 978 926,30 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące budowę i kompleksową modernizację stacji SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Luszowice, Oleśnica, Swarzów, Łękawica, Trzemesna, Rzepiennik Biskupi, Kołkówka, Ładna, Borowa, Dzierżaniny, Paleśnica i Ciężkowice.

  Wartość Projektu: 
  4 249 662,30 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 853 178,30 zł.
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Gorlice, Grybów, Królowa Górna, Bogusza, Mszalnica, Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała i Nowy Sącz.

  Wartość Projektu: 4 028 128,05 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 423 401,97 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN służącej zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Bieńkówka i Stryszawa.

  Wartość Projektu: 2 333 394,87 zł
  Wartość dofinansowania: 553 486,24 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa  oraz przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nN wraz ze stacjami elektroenergetycznymi SN/nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Buczków, Dąbrówka, Krzeczów, Rzezawa i Bochnia.

  Wartość Projektu: 2 709 857,28 zł
  Wartość dofinansowania: 386 557,51 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN i nN  wraz ze stacjami elektroenergetycznymi SN/nN o służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Borzęcin, Gnojnik, Biesiadki, Zawada Uszewska, Rudy-Rysie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie i Przyborów.

  Wartość Projektu: 6 111 653,05 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 2 942 823,19 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa oraz przebudowa istniejącej linii SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
  w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Dąbie, Poznachowice Górne, Krzesławice, Limanowa, Lipowe, Sowliny i Roztoka.

  Wartość Projektu: 1 648 999,50 zł
  Wartość dofinansowania: 259 649,60 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Kurów, Lachowice i Stryszawa.

  Wartość Projektu: 2 398 862,85 zł
  Wartość dofinansowania: 613 633,53 zł

 • Podstawowym celem projektu jest budowa linii kablowej SN oraz przebudowa istniejącej linii SN wraz z wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN w miejscowości Krynica –Zdrój.

  Wartość Projektu:
  10 087 303,80 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 3 781 047,64 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejących słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz z zabudową i wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Bistuszowa, Uniszowa, Wola Lubecka, Zalasowa, Tuchów, Skrzyszów i Szynwałd.

  Wartość Projektu: 4 556 598,26 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 2 193 850,55 zł