Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska i Gruszów Wielki.

  Wartość Projektu:  8 335 519,35 zł zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 3 759 574,59 zł.

   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Ryglice, Zalasowa, Szynwałd, Rzepiennik Marciszewski, Rzepiennik Suchy, Meszna Opacka, Ładna i Wola Rędzińska.

  Wartość Projektu: 3 492 972,45 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 508 815,35 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 5 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Krzeczów, Rzezawa, Baczków, Dziewin, Sterkowiec i Wokowice.

  Wartość Projektu: 2 140 928,16 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 835 439,58 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w Gminie Gdów.

  Wartość projektu: 739 375,74 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 107 937,86 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wawrzeńczyce, Czechy, Sułoszowa i Głęboka.

  Wartość projektu: 1 571 214,30 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 152 322,52 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Babice, Trzebinia, Młoszowa, Libiąż

  Wartość projektu: 2 620 427,94 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 272 570,63 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Buchcice, Łowczów, Dzierżaniny, Charzewie, Faliszewice, Rzepiennik Biskupi, Wola Lubecka, Zalasowa, Lubcza.

  Wartość projektu: 3 150 202,29 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 755 735,30 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kicznia, Łącko, Czarny Potok, Krużlowa Wyżna, Siołkowa, Biała Niżna, Posadowa, Jastrzębie.

  Wartość projektu: 3 307 863,60  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 765 341,43 zł
 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Rodaki, Chechło i Skałbania.

  Wartość projektu: 3 475 109,77  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 65 936,69 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będę 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Laskowa, Szyk, Męcina, Stańkowa, Janowice, Wysokie, Przenosza i Przyszowa. 

  Wartość projektu: 2 943 934,89 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 868 070,65 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Groń, Leśnica, Ząb, Suche i Nowy Targ.

  Wartość Projektu: 2 108 402,04 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 738 754,77 zł


 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN na nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wola Żelichowska, Zapasternicze i Podborze.

  Wartość Projektu: 1 513 496,55 (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 542 430,00 zł

 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Chrzanów na obszarze Centrum, Śródmieście i Północ.

  Wartość Projektu: 11 690 233,99 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania:  5 617 282,41 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kołkówka, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jodłówka Tuchowska, Dzierżaniny, Jastrzębia, Polichty, Olszyny i Bujne.

  Wartość Projektu: 3 419 156,46  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 552 698,26 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach: Ptaszkowa, Grybów, Gostwica, Długołęka – Świerkla, Chomranice, Zawadka, Białawoda, Tęgoborze, Świdnik, Tabaszowa, Znamirowice, Moszczenica, Kwiatonowice, Zagórzany i Gorlice.

  Wartość Projektu: 6 062 952,90   zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 2 275 386,13 zł

 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu limanowskiego i bocheńskiego.

  Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Tarnawa, Stare Rybie, Kamionna i Nowe Rybie.

  Wartość Projektu: 1 392 052,50 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 585 679,00 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN/nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Leksandrowa, Nowy Wiśnicz, Łomna, Chronów, Borówna i Lipnica Murowana.

  Wartość Projektu: 2 530 786,50 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 978 926,30 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące budowę i kompleksową modernizację stacji SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Luszowice, Oleśnica, Swarzów, Łękawica, Trzemesna, Rzepiennik Biskupi, Kołkówka, Ładna, Borowa, Dzierżaniny, Paleśnica i Ciężkowice.

  Wartość Projektu: 
  4 249 662,30 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 853 178,30 zł.
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Gorlice, Grybów, Królowa Górna, Bogusza, Mszalnica, Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała i Nowy Sącz.

  Wartość Projektu: 4 028 128,05 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 423 401,97 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN służącej zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Bieńkówka i Stryszawa.

  Wartość Projektu: 2 333 394,87 zł
  Wartość dofinansowania: 553 486,24 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa  oraz przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych SN i nN wraz ze stacjami elektroenergetycznymi SN/nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Buczków, Dąbrówka, Krzeczów, Rzezawa i Bochnia.

  Wartość Projektu: 2 709 857,28 zł
  Wartość dofinansowania: 386 557,51 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN i nN  wraz ze stacjami elektroenergetycznymi SN/nN o służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Borzęcin, Gnojnik, Biesiadki, Zawada Uszewska, Rudy-Rysie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie i Przyborów.

  Wartość Projektu: 3 471 841,05 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 797 215,00 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa oraz przebudowa istniejącej linii SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
  w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Dąbie, Poznachowice Górne, Krzesławice, Limanowa, Lipowe, Sowliny i Roztoka.

  Wartość Projektu: 1 648 999,50 zł
  Wartość dofinansowania: 259 649,60 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Kurów, Lachowice i Stryszawa.

  Wartość Projektu: 2 398 862,85 zł
  Wartość dofinansowania: 613 633,53 zł

 • Podstawowym celem projektu jest budowa linii kablowej SN oraz przebudowa istniejącej linii SN wraz z wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN w miejscowości Krynica –Zdrój.

  Wartość Projektu:
  5 411 810,10 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 521 132,19 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejących słupowych stacji transformatorowych SN/nN, budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz z zabudową i wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Bistuszowa, Uniszowa, Wola Lubecka, Zalasowa, Tuchów, Skrzyszów i Szynwałd.

  Wartość Projektu: 2 601 290,10 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 604 884,06 zł
   
 • Podstawowym celem projektu przebudowa istniejącej linii SN wraz z wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą trzy zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN w miejscowościach Stryszawa, Lachowice, Bieńkówka, Jachówka oraz Budzów.

  Wartość Projektu: 3 557 067,75 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania:  975 302,95 zł

   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej sieci energetycznej SN i nN oraz budowa nowych odcinków sieci SN  służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących budowę sieci SN oraz kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Przyszowa, Zbludza, Wola Kosmowa, Zabrzeż, Sędziszowa, Siedliska i Ochotnica Dolna.

  Wartość Projektu: 3 633 733,65 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 621 096,96 zł

   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa nowych odcinków sieci SN i nN oraz przebudowa istniejącej sieci energetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące budowę sieci SN i nN oraz kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Ochotnica Górna, Pcim, Zawadka, Krzczonów i Zakopane.

  Wartość Projektu: 1 760 443,65 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 239 197,86 zł

   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa oraz przebudowa istniejącej linii SN i nN wraz z wymianą stanowisk słupowych służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą cztery zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Słopnice, Lipowe Stara Wieś, Limanowa, Stróża, Janowice, Jodłownik, Wilkowisko, Stróżna, Biała Niżna, Wyskitna, Stróże, Polna, Mszana Dolna oraz Mszana Górna.

  Wartość Projektu: 25 715 243,24 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 13 406 695,50 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest budowa oraz przebudowa istniejącej linii SN i nN wraz z wymianą stanowisk słupowych, przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nN, przebudowa i budowa złączy kablowych SN/SN służących zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą cztery zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach Lipiny, Luszowice, Bochnia, Kobierzyn, Szynwałd.

  Wartość Projektu:  9 381 571,62 zł
  Wartość dofinansowania: 
  3 798 166,88 zł