Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

TAURON Dystrybucja S.A. zawarła z Zarządem Województwa Małopolskiego Umowy o dofinansowanie projektów pn.: 

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Dąbrowa Tarnowska i Gruszów Wielki.

  Wartość Projektu: 8 434 091,48 zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 3 787 215,37 zł.

   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Ryglice, Zalasowa, Szynwałd, Rzepiennik Marciszewski, Rzepiennik Suchy, Meszna Opacka, Ładna i Wola Rędzińska.

  Wartość Projektu: 3 492 972,45 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 508 815,35 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 5 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Krzeczów, Rzezawa, Baczków, Dziewin, Sterkowiec i Wokowice.

  Wartość Projektu: 2 140 928,16 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 835 439,58 zł.

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w Gminie Gdów.

  Wartość projektu: 739 375,74 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 107 937,86 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wawrzeńczyce, Czechy, Sułoszowa i Głęboka.

  Wartość projektu: 1 571 214,30 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 152 322,52 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Babice, Trzebinia, Młoszowa, Libiąż

  Wartość projektu: 2 620 427,94 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 272 570,63 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Buchcice, Łowczów, Dzierżaniny, Charzewie, Faliszewice, Rzepiennik Biskupi, Wola Lubecka, Zalasowa, Lubcza.

  Wartość projektu: 3 150 202,29 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 755 735,30 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kicznia, Łącko, Czarny Potok, Krużlowa Wyżna, Siołkowa, Biała Niżna, Posadowa, Jastrzębie.

  Wartość projektu: 3 307 863,60  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 765 341,43 zł
 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będzie zadanie inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Rodaki, Chechło i Skałbania.

  Wartość projektu: 3 475 109,77  zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 65 936,69 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiająca przyłączenie jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowania sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będę 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Laskowa, Szyk, Męcina, Stańkowa, Janowice, Wysokie, Przenosza i Przyszowa. 

  Wartość projektu: 2 943 934,89 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 868 070,65 zł

 • Podstawowym celem projektu jest modernizacja sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Groń, Leśnica, Ząb, Suche i Nowy Targ.

  Wartość Projektu: 2 108 402,04 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 738 754,77 zł


 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN na nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową budowę oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Wola Żelichowska, Zapasternicze i Podborze.

  Wartość Projektu: 1 761 399,20 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 743 397,67 zł

 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 3 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowości Chrzanów na obszarze Centrum, Śródmieście i Północ.

  Wartość Projektu: 12 181 482,31 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 5 853 257,88 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowanych będzie 6 zadań inwestycyjnych obejmujących kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Kołkówka, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jodłówka Tuchowska, Dzierżaniny, Jastrzębia, Polichty, Olszyny i Bujne.

  Wartość Projektu: 3 678 812,47 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 763 286,35 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN w miejscowościach: Ptaszkowa, Grybów, Gostwica, Długołęka – Świerkla, Chomranice, Zawadka, Białawoda, Tęgoborze, Świdnik, Tabaszowa, Znamirowice, Moszczenica, Kwiatonowice, Zagórzany i Gorlice.

  Wartość Projektu: 7 907 239,03 zł (wartość całkowita brutto)

  Wartość dofinansowania: 3 541 067,37 zł

 • Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu limanowskiego i bocheńskiego.

  Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Tarnawa, Stare Rybie, Kamionna i Nowe Rybie.

  Wartość Projektu: 1 643 394,13 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 790 722,15 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa stacji SN/nN oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN/nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 2 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową przebudowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Leksandrowa, Nowy Wiśnicz, Łomna, Chronów, Borówna i Lipnica Murowana.

  Wartość Projektu: 3 326 595,64 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 1 625 328,74 zł
   
 • Podstawowym celem projektu jest poprawa przepustowości i sprawności sieci elektroenergetycznej służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą zadania inwestycyjne obejmujące budowę i kompleksową modernizację stacji SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej w miejscowościach: Luszowice, Oleśnica, Swarzów, Łękawica, Trzemesna, Rzepiennik Biskupi, Kołkówka, Ładna, Borowa, Dzierżaniny, Paleśnica i Ciężkowice.

  Wartość Projektu:
  4 832 406,27 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 2  326 651,30 zł.
   
 • Podstawowym celem projektu jest przebudowa istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej SN i nN służąca zwiększeniu zdolności przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.
  W wyniku realizacji projektu zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz dodatkowa zdolność przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 
  W ramach projektu realizowane będą 4 zadania inwestycyjne obejmujące kompleksową modernizację oraz budowę sieci elektroenergetycznej w miejscowościach Gorlice, Grybów, Królowa Górna, Bogusza, Mszalnica, Żeleźnikowa Wielka, Żeleźnikowa Mała i Nowy Sącz.

  Wartość Projektu: 5 582 317,12 zł (wartość całkowita brutto)
  Wartość dofinansowania: 2 687 916,77 zł