⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 
TAURON Dystrybucja S.A. w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 zrealizowała Projekt szkoleniowy pn.
 
  • Projekt adresowany był do pracowników firmy wykonujących pracę na terenie województwa małopolskiego.

    Główny celem Projektu była poprawa umiejętności zawodowych o 10% w zdiagnozowanych obszarach problematycznych wpływających na obniżenie jakości pracy i usług świadczonych przez TAURON Dystrybucja S.A. Szkolenia zrealizowano w trzech blokach tematycznych: energetyczne, informatyczne, finansowo-prawno-zarządcze.
    W ramach projektu odbyło się 89 szkoleń, w których uczestniczyło 525 osób.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia oraz cele zostały zrealizowane. Projekt został zakończony.