Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 
TAURON Dystrybucja S.A. w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 zrealizowała Projekt szkoleniowy pn.
 
  • Projekt adresowany był do pracowników firmy wykonujących pracę na terenie województwa małopolskiego.

    Główny celem Projektu była poprawa umiejętności zawodowych o 10% w zdiagnozowanych obszarach problematycznych wpływających na obniżenie jakości pracy i usług świadczonych przez TAURON Dystrybucja S.A. Szkolenia zrealizowano w trzech blokach tematycznych: energetyczne, informatyczne, finansowo-prawno-zarządcze.
    W ramach projektu odbyło się 89 szkoleń, w których uczestniczyło 525 osób.

    Stan zaawansowania realizacji projektu:
    zaplanowane szkolenia oraz cele zostały zrealizowane. Projekt został zakończony.