⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Leszek Kosiorek

p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu
Magister inżynier, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, gdzie ukończył studia na specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej. Kolejne kwalifikacje zdobywał na studiach podyplomowych z zakresu Racjonalnej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w energetyce zawodowej na WSI w Opolu oraz z zakresu Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Ukończył również Studia ICAN Institut Power PRO w Harvard Business Review. Uczestnik szkoleń i staży specjalistycznych dla kadry menadżerskiej, w tym odbywających się we Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii i Finlandii.
Związany jest z sektorem energetycznym od 43 lat. Jego droga zawodowa to inicjowanie i przeprowadzanie zmian w sektorze energetycznym, wynikających ze zmian organizacyjnych i transformacji energetyki w ostatnich dziesięcioleciach. Jest między innymi współautorem I taryfy dla energii elektrycznej, brał udział w pracach nad koncepcją i wdrożeniem rozdzielenia działalności dystrybucji od obrotu energią elektryczną w firmach energetycznych. Ekspert w zakresie zarządzania i wprowadzania nowoczesnej aparatury pomiarowej i transformacji sieci energetycznej w kierunku sieci inteligentnych, oraz rozwijania narzędzi obsługi klienta. Posiada ugruntowane kompetencje w zakresie zarządzania obszarami dystrybucji, obsługi klienta i sprzedaży energii elektrycznej.

W latach 2017-2024 prezes Zarządu spółki TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o., wcześniej od roku 2016 jej wiceprezes. Zajmował stanowiska managerskie i specjalistyczne w różnych obszarach sektora energetycznego. Jako Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny kierował pracą spółek TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja Serwis S.A. W TAURON Dystrybucji zajmował m.in. stanowiska Dyrektora Oddziału w Opolu i w Częstochowie. W latach 2008-2011 był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym w EnergiiPro Gigawat sp. z o.o. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Energetycznym Opole w 1981 r., gdzie przechodził kolejne szczeble awansu zawodowego. Po powstaniu Grup Energetycznych zajmował stanowiska managerskie w EnergiiPro Koncern Energetyczny SA.