Poniżej przedstawiamy zestawienia wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym powyżej 1 kV na obszarze TAURON Dystrybucja S.A.,  z podziałem na grupy stacji elektroenergetycznych, wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym, w latach 2020 - 2025. 

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców – prognozowany stan na 2025 rok.


Ważne

Zestawienie ma charakter szacunkowy, a o rzeczywistej możliwości przyłączenia odbiorcy decydują wyniki sporządzonej ekspertyzy wpływu przyłączenia, na etapie wydawania warunków przyłączenia do sieci.