Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON  Dystrybucja S.A.  dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na grupy stacji elektroenergetycznych, wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym. Prezentowane zestawienie ma charakter szacunkowy, a o rzeczywistej możliwości przyłączenia odbiorcy decydują wyniki sporządzonej ekspertyzy wpływu przyłączenia.

Dokument do pobrania:
Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców – stan na 2020 rok
Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla odbiorców – prognozowany stan na 2025 rok.