Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Złóż zgłoszenie mikroinstalacji online

W celu złożenia zgłoszenia, należy wypełnić poniższy formularz online.
Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy przygotować komplet wymaganych załączników.

Wymagane załączniki:

  1. Pełnomocnictwo, w przypadku jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego (wzór pełnomocnictwa).
  2. Oświadczenie instalatora, w przypadku jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji.
    Można je pobrać tutaj.
  3. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. Wymagane są tylko wtedy, gdy danego modelu inwertera nie ma na wykazie dostępnym tutaj.
  4. Certyfikat sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań określonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikających z NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący. Wymagane są tylko wtedy, gdy danego modelu inwertera nie ma na wykazie dostępnym tutaj.

Uwagi:

  1. Załączniki muszą być czytelne. Dopuszczalne skany lub dokumenty pdf przygotowane na urządzeniach mobilnych w formacie pdf. Maksymalna wielkość przesyłanego pliku wynosi 5 MB. W przypadku jeśli dokument jest sporządzony w języku obcym należy dołączyć polskie tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  2. Karta katalogowa, specyfikacja techniczna oraz certyfikat nie będzie potrzebny dla modeli inwerterów znajdujących się na wykazie certyfikowanych urządzeń, który jest dostępny tutaj.
  3. Schemat elektryczny nie jest wymagany jako załącznik do zgłoszenia mikroinstalacji.