Oświetlenie dróg i ulic

Instalacje oświetlenia drogowego przyłączane są w bardzo podobny sposób jak dom jednorodzinny z tą różnicą, że nie jest konieczne zasilanie placu budowy. 

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do instalacji oświetlenia drogowego, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. 

Co chcesz podłączyć?

Nowy obiekt  

przyłączenie i zasilanie nowej instalacji oświetleniowej

Nowe punkty oświetleniowe w istniejącej instalacji

postępuj według wskazówek zawartych w dziale Zmiana mocy przyłączeniowej