Oświetlenie dróg i ulic

O przyłączenie do sieci możesz ubiegać się, jeżeli posiadasz tytuł prawny do instalacji oświetlenia drogowego, np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy. 

Co chcesz podłączyć?

Nowy obiekt

Jeżeli chcesz przyłączyć nową instalacje oświetlenia drogowegoPrzeczytaj

Dodatkowe punkty oświetleniowe w istniejącej instalacji

Jeżeli chcesz przyłączyć dodatkowe punkty oświetleniowe

Przeczytaj

Opłata za przyłączenie

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci zależy od mocy przyłączeniowej, rodzaju przyłącza oraz długości przyłącza. Wysokość opłaty za przyłączenie jest określona w umowie o przyłączenie.