Jeżeli potrzebujesz zabudować nowe punkty oświetleniowe w istniejącej instalacji skontaktuj się ze Spółka która świadczy dla Ciebie usługę oświetleniową. Skonsultuj możliwości zwiększenia ilości opraw w ramach zawartej umowy. Jeżeli po zwiększeniu ilości punktów oświetleniowych potrzebne będzie zwiększenie mocy przyłączeniowej. Aby zwiększyć moc przyłączeniową, należy przejść przez proces przyłączenia do sieci tak, jak dla nowego obiektu. Opłata za przyłączenie pobierana jest za przyrost mocy przyłączeniowej.

Przyłączenie do sieci

Zobacz jak wygląda proces przyłączenia do sieci.