Księga jakości technicznej

Zbiór dokumentów jakościowych (certyfikatów, aprobat technicznych, ocen technicznych, testów produktów itp.) oraz opisów procedur kontroli jakości (audytów, montaży próbnych/wzorcowych, obszarów referencyjnych itp.) przypisanych do określonych urządzeń.
  • W przygotowaniu

  • W przygotowaniu

  • W przygotowaniu

  • W przygotowaniu