Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu i jego koszt dla dowolnego urządzenia.
Wystarczy podać jego moc w watach i czas pracy w minutach.Kalkulator zużycia prądu

Zużycie prądu
0.25 kWh
Koszt zużycia prądu *
0.32 zł

* obliczony dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce (od 01.07.2024 r.) w grupie taryfowej G11 (stawki brutto - 23% VAT) dla dowolnego zużycia prądu

Jak oszczędzać energię elektryczną?