Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu i jego koszt dla dowolnego urządzenia.
Wystarczy podać jego moc w watach i czas pracy w minutach.Kalkulator zużycia prądu

Zużycie prądu
Koszt zużycia prądu*

* obliczony dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce dla grupy taryfowej G11 (jedna strefa, gospodarstwa domowe)

Jak oszczędzać energię elektryczną?