Kalkulator zużycia prądu

Oblicz wielkość zużycia prądu i jego koszt dla dowolnego urządzenia.
Wystarczy podać jego moc w watach i czas pracy w minutach.Kalkulator zużycia prądu

Zużycie prądu
0.40 kWh
Koszt zużycia prądu 1
0.26 zł
Koszt zużycia prądu 2
0.40 zł

1 obliczony dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce w 2023 r. dla grupy taryfowej G11 (stawki brutto – 23% VAT) dla zużycia prądu poniżej limitu*

2 obliczony dla średniego łącznego kosztu 1 kWh w Polsce w 2023 r. dla grupy taryfowej G11 (stawki brutto – 23% VAT) dla zużycia prądu powyżej limitu*

* limity zużycia prądu:

  • 4000 kWh/rok - dla rolników i osób z kartą dużej rodziny

  • 3600 kWh/rok - dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny

  • 3000 kWh/rok - dla pozostałych gospodarstw domowych

Jak oszczędzać energię elektryczną?