⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Formularz Zgłoszenia Nadużycia

W TAURON Dystrybucja S.A. przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi TAURON Dystrybucja S.A. oraz normami etyczno – moralnymi określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A.

Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w TAURON Dystrybucja S.A. stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

Przejdź do formularza

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Nadużycia?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.
Formularz zgłoszenia nadużycia nie służy do składania reklamacji.

Zgłoszenia mające charakter reklamacji będę przekierowywane na dedykowany adres e-mail.
W przypadku zgłoszenia nielegalnego pobór energii elektrycznej skorzystaj z dedykowanego formularza: https://www.tauron-dystrybucja.pl/bezpieczna-energia/nielegalny-pobor

Jaki jest cel informowania o nadużyciach?
Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?
TAK! Formularz Zgłoszenia Nadużycia dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego. Chcąc pozostać anonimowy, nie podawaj w zgłoszeniu informacji pozwalających na identyfikację Twojej osoby.

Czy osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma odpowiedź?
Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenia faktu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych. Ponadto zostanie poinformowana o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego lub o przedłużeniu tego postępowania w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia przez TAURON Dystrybucja S.A., z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych.


Informacje o zgłaszającym, jak np. IP, pliki cookie, lokalizacja nie są zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane.

W przypadku ujawnienia swojej tożsamości gwarantujemy, że informacje objęte zgłoszeniem, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego Formularza Zgłoszenia Nadużycia.