Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Formularz Zgłoszenia Nadużycia

W TAURON Dystrybucja S.A. przywiązujemy szczególną wagę do odpowiedzialnego biznesu rozumianego jako prowadzenie działalności zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi TAURON Dystrybucja S.A. oraz normami etyczno – moralnymi określonymi w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A.

Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w TAURON Dystrybucja S.A. stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

Przejdź do formularza

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Nadużycia?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.
Formularz zgłoszenia nadużycia nie służy do składania reklamacji.

Jaki jest cel informowania o nadużyciach?
Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?
TAK! Formularz Zgłoszenia Nadużycia dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego. Chcąc pozostać anonimowy, nie podawaj w zgłoszeniu informacji pozwalających na identyfikację Twojej osoby.

Czy osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma odpowiedź?
Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenia faktu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych. Ponadto zostanie poinformowana o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego lub o przedłużeniu tego postępowania w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia przez TAURON Dystrybucja S.A., z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych.


Informacje o zgłaszającym, jak np. IP, pliki cookie, lokalizacja nie są zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane.

W przypadku ujawnienia swojej tożsamości gwarantujemy, że informacje objęte zgłoszeniem, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego Formularza Zgłoszenia Nadużycia.