Informacje na liczniku

TAURON Dystrybucja stosuje licznik zdalnego odczytu różnych producentów. Każdy z modeli umożliwia odczytanie danych dotyczących parametrów mierzonych przez licznik jak również informacje o parametrach technicznych danego modelu.

Jak wygląda licznik zdalnego odczytu

opis informacji zamieszczonych na obudowie inteligentnego licznika energii elektrycznej, takie jak wyświetlacz, opis kodów oraz dane techniczne

Opis kodów wyświetlanych przez licznik zdalnego odczytu

dwa przykładowe wskazania zużycia energii elektrycznej na wyświetlaczu inteligentnego



Opis kodów wyświetlanych przez inteligentny liczniki

0.9.1 Aktualny czas (gg:mm:ss - godzina, minuta, sekunda)

0.9.2 Aktualna data (rrrrmmdd - rok, miesiąc, dzień) 

0.2.2  Aktualna grupa taryfowa, dla której zaprogramowany jest licznik 

1.8.0 Energia czynna pobrana z sieci całodobowo (suma)  w taryfie, np. G11

1.8.x Energia czynna pobrana w strefie "x" - x="1"strefa dzienna x="2" strefa nocna, w taryfie np. G12

1.6.0 Moc maksymalna jaką Klient pobrał w danym miesiącu

2.8.0 Energia czynna oddana do sieci (suma) 

5.8.0 Energia bierna indukcyjna (suma) 

8.8.0 Energia bierna pojemnościowa (suma)